Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

Literatūras izstādes rakstniekiem:

 

Jānim Klīdzējam – 100,

Vilim Lācim – 110,

Reinim Kaudzītem — 175,

Jānim Niedrem — 105, 

dzejniekam Jānim Sudrabkalnam — 120,

dzejniecei Mārai Cielēnai — 60.,

 

Tematiskās izstādes:

 

 „10 gadi Eiropas Savienībā”, 

 „Mīļai  māmiņai”, ”

  "Pavasaris dārzā”.

 

Ziņu sagatavoja:
S. Vēvere