Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

Literatūras izstādes

 

Rakstniekiem: Jānim Aneraudam – 90  

Aīdai Niedrai – 115

Dzejniekiem:  Kristīnei Sadovskai – 45

Vilim Plūdonim -140

 

Tematiskā izstādē  

 

 „Bij tādi laiki. 25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”

 

Apmācības

 

Bibliotēka piedāvā apmācības iedzīvotājiem:  Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu. Pieteikties pa tālr. 64300829

Ziņu sagatavoja:
S. Vēvere