Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

 

Literatūras izstādes:

Rakstniekiem:  A. Irbem - 90,
 H. Dorbem - 120
Dzejniekiem : L. Kamaram - 80,
M. Kromai - 95
Tematiskas izstādes
"Rokdarbniecēm"
"Romantikas zelta stīga" (Valentindienai)
Pasākums
"Pasaku pasaulē" - Margaritai Stārastei - 100

 

Ziņu sagatavoja:
S. Vēvere