Par literatūras izstādēm un pasākumiem aprīlī Strautiņu bibliotēkā

Literatūras izstādes:

Dzejniekiem: L. Breikšam – 105, I. Jansonei - 50

Aktieriem Leonam Krivānam — 75,   Ievai Akurāterei — 55  

Rakstniekiem:  F.Mierkalnam – 140, J. Hašekam -130


Tematiskās izstādes:

 

„Pasaules veselības diena”

„Diži putni, skaisti putni” (bērniem)
  

 Pasākums:

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros:  

 

  „Pasaku kamolīti ritinot: Lasām latviešu tautas pasakas”  (bērniem)

 

 

Ziņu sagatavoja:
S.Vēvere

Tagi: izstādes un pasākumi