Strautiņu bibliotēkā skatāmas literārās un tematiskās izstādes februāra mēnesī.

Literatūras izstādes:

 

Rakstniekiem:  M. Zeberiņam - 90, Ē. Vilkam - 90, Ž. Simenonam - 110, A. Iksenam - 125  

Dzejniecei Ā Elksnei - 85
 
Tematiskās izstādes:

 "Mīlestības spēks" (Valentindienai)

 

Pasākumi:

 

Konkurss par dzīvniekiem-  "Asini prātu!"  (3. - 4. kl.)

Ziņu sagatavoja:
S. Vēvere