Novadpētniecības materiāli apkopoti sešās lielās grāmatās par Alsviķu pagastu. Grāmatās materiāli apkopoti sagaidot bibliotēkas 55 dzimšanas dienu.Pirmajā grāmatā „Alsviķu pagasta vēsture” apkopoti materiāli:

- Alūksnes rajonam – 40 ietvaros- ieskats četrās desmitgadēs,

-vēsturiskās izziņas no arhīva,

- iedzīvotāju iedalījums pa dažādām vecuma grupām,

-Alsviķu pagasta shēma laiku lokos,

-Alsviķu pagasta priekšnieki un Alsviķu un Strautiņu padomju saimniecību direktori,

-Alsviķu pagasta īsa vēsture ( salīdzinājums ar 1967. gadu un mūsdienām),

-Alsviķu pagasta vēsture četrās desmitgadēs,

-Alsviķu ciema iedzīvotāju apbalvojumi ( 1967.- 1986. gadi),

-Alsviķu pagasta iestāžu vadītāji, darbinieki,

-Alsviķu pagasta deputāti ( 1977.- 2007. gadam),

-Iedzīvotāju skaita dinamika,

- Represēto saraksts uz 2007. gadu,

- Alsviķu ciema celtniecība, padomju saimniecībā „Alsviķi” un „Strautiņi” strādājošie, nozaru vadītāji,

- Alūksnes rajona padomes līdzfinansētā projekta „Vēsture – pagātnes spogulis” darbi:

1. Andris Klempners- Alsviķu pagasts internetā,

2. Uldis Meļķis – saruna ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Dzintru Bāliņu par 10 darba gados paveikto,

3. Dainis Meļķis – saruna ar Rutu Birznieci par 10 gadu darbu pagasta informatīvajā avīzē „Atspulgs”.

- Novadpētniecības konkursa „Es stāstu par savu pagastu” 4 kārtas darbs „Gads Eiropā – Alsviķu pagastā”,1. kārtas darbs – Es stāstu par Alsviķu pagastu.

Otrajā grāmatā „’Muižas, Karvas brāļu kapi, cilvēki – personības Alsviķu pagastā” apkopoti materiāli:

-          Alūksnes rajona padomes līdzfinansētā projekta „Vēsture - pagātnes spogulis” ietvaros Daiņa Meļķa pārrakstīti materiāli , kurus apkopojis Alsviķu pagasta vēsturnieks Jānis Līcis, Tūjas muižas ansambļa apraksts , foto, Krāgaskalna muižas apraksts, ēku izvietojuma shēma, foto, Nēķena pusmuižas apraksts, ēku izvietojuma shēma- foto,

-          Alūksnes rajona padomes līdzfinansētā projekta „Vēsture - pagātnes spogulis” ietvaros Ulda Meļķa pārrakstīti materiāli , kurus apkopojis Alsviķu pagasta vēsturnieks Jānis Līcis, Alsviķu muižas ansamblis , foto, Vecstāmeru brāļu draudzes nams, Buliņa pusmuižas apbūve, foto, Karvas muižas apbūve, foto, Rezakas muižas apbūve, foto,

-          Alūksnes rajona padomes kultūras projektu konkursa līdzfinansētā projekta „Nabassaite ar savu pagastu”:

 1. 1.      Lauras Liepiņas darbs par Alsviķu muižu,
 2. 2.      Kristas Ramanes – materiālu apkopojums par Alsviķu muižu,
 3. 3.       Asnātes Pedeces darbs- Pilskalni Alsviķu pagastā,
 4. 4.      Dace Jansone- par dzejnieku novadnieku Andri Akmentiņu,
 5. 5.      Edgars Liepiņš – Karvas brāļu kapi,
 6. 6.      Uldis un Dainis Meļķis – oriģinālākais saimniekošanas veids „Imantos” par netradicionālāko saimniekošanas metodi stāsta īpašnieks Imants Šteinerts.

-          Novadpētniecības konkursa 2. kārtas ietvaros tapa darbi:

 1. 1.       Velta Kehre par Rutu Birznieci, Ernu Akmentiņu, atmiņas par Alsviķiem,
 2. 2.       Svetlana Vēvere par Ēvaldu Priedi,
 3. 3.       Sandra Laicena, Marina Ramane par Sandru Zeltiņu,
 4. 4.       Sanda Ziņģe par Sandru Zeltiņu,
 5. 5.       Ruta Birzniece par Valiju Klancbergu, Sarmīti Brīdaku, Veltu Kodolu- Brīdaku,
 6. 6.       Anna Semeika par Valiju Klancbergu,
 7. 7.       Velga Vimba par izcilo pedagoģi Veltu Kehri,
 8. 8.       Sandra Laicena par Annu Semeiku PII Saulīte  bijušo vadītāju,
 9. 9.       Santa Laicena par Uģi Puzuli- Alsviķu keramiķi,,
 10. 10.   Kalace Brigita par i.u. Niāra īpašnieci Mārīti Žeivati,
 11. 11.   Materiāli par  izcilo soļotāju Ādolfu Liepaskalnu.Ādolfs Liepaskalns dzimis 1910. gada 15. jūlijā Trapenes pagasta "Lipšos", "Lāriņos". 1919. - 1927.- Skolas gaitas Karvas kaktiņu skolā un Jaunlaicenes Kantora skolā. 1920. gadu beigās uzceltas mājas "Avotenes". 1934.- pirmā piedalīšanās soļošanas sacensībās Alūksnē un pirmā uzvara Karvas stadionā. 1935. - pirmā medaļa Latvijas meistarsacīkstēs. 1937. - pirmais starts Latvijas izlasē. 1938. - pirmā Latvijas čempiona medaļa, pasaules rekords un uzvara starptautiskās sacīkstēs. 1946.- Pirmais PSRS rekords un pirmā uzvara PSRS meistarsacīkstēs. 1951.- vienās sacīkstēs uzstāda 6 latvijas, 6 PSRS un 2 pasaules rekordus. 1965- pēdējais pasaules rekords veterāniem. 1970. - Latvijas meistarsacīkstēs nosoļo 50 km, 1972. gada 26. septembrī izcilais soļotājs miris.

Dzimis, mācījies, visu mūžu dzīvojis un trenējies soļošanā bijušajā Alūksnes rajonā. 8 reizes izcīnījis Latvijas, 3 reizes – PSRS čempiona nosaukumu. Sasniedzis 21 Latvijas un 25 PSRS rekordus. 7 reizes pārsniedzis oficiālos pasaules rekordus .Aktīvās sporta gaitas – 38 gadu garumā.

Trešajā grāmatā „Kultūras un izglītības iestādes Alsviķu pagastā” apkopoti materiāli:

-          Novadpētniecības konkursa „Es stāstu par savu pagastu” 7 kārtas Mēs –Latvijai darbs „Ak, šis dejotprieks” par Alsviķu pagasta deju kolektīvu vēsturi, dalībnieku atmiņas- foto,

-          Pirmie pagasta svētki „Nekur nav tik labi kā mājās” materiāli,

-          Otrie pagasta svētki „Ceļojums cauri gadsimtiem” materiāli,

-          Tradicionālie svētki Alsviķu pagastā,

-          Ziņas par Alsviķu kultūras nama darbiniekiem

-          Novadpētniecības konkursa „es stāstu par savu pagastu” 3 kārtas

„Kultūras dzīve Alsviķos vakar, šodien, rīt”- kultūras dzīves notikumi kopš 1031. gada,

Sarmīte Meļķes stāstījums par Marinu Ramane kultūras nama vadītāju,

-          Novadpētniecības konkursa „Es stāstu par savu pagastu”’5 kārtas”Laiks. Darbs. Cilvēki” ”Kultūras darbinieki Alsviķos”- par Alsviķu, Karvas, Strautiņu bibliotēku darbiniekiem,

-          Materiāli par Strautiņu pamatskolas vēsturi,

-          Materiāli par Alsviķu pagasta mūzikas skolu,

-          Materiāli par PII „Saulīte” un „Zemenīte”,

-          Materiāli par ARC „Alsviķi”,

-          Materiāli par MPI  „Strautiņi”.

Ceturtā grāmata „Alsviķu bibliotēkai 55” apkopoti materiāli par Alsviķu bibliotēku kopš tās dibināšanas 1955. gada 16. septembra.

 

Rutas Birznieces grāmatā „Kā degošs skals” apkopoti materiāli par kultūras nama vadītāju Marinu Ramani un viņas 15 darba gadiem.

 

 

Rūtiņa Birziņa – par Tālivalža Birziņa māksliniecisko darbību- fotoalbums.

12 foto albūmi par dzīvi Alsviķu pagastā, dāvinājis Viktors Vaivods.

Apkopoti 7 mapēs avīžu materiāli par Alsviķu pagastu, par novadniekiem, iestādēm, iedzīvotājiem, uzņēmējiem pagastā, Alsviķu bibliotēkām, Alsviķu kultūras namiem, izglītības iestādēm.

Piektā grāmata Gleznotājs Jānis Selga, kuram 2013. gadā svinējām 100 gadu jubileju

Dzimis 1913. gada 16. janvārī Alsviķu pagasta «Spidzeniekos» lauksaimnieka ģimenē kā jaunākais no astoņiem bērniem.  Miris 1986. gada 12. maijā Rīgā, apglabāts Alūksnes kapos.

Pamatizglītību ieguva vietējā Alsviķa (tagadējā Strautiņu) pamatskolā. Jau agrā bērnībā iemācījās vijoles spēli un kopā ar dažādiem apkārtnes muzikantiem spēlēja ballēs. Dažu gadu laikā kļuva par vietējās mūzikas kapelas vadītāju un sarakstīja arī vairākas melodijas.

Līdz dienestam Latvijas armijā strādāja visus lauku darbus tēva sētā. Dienēja 7. Siguldas kājnieku pulkā Gulbenē un Viļakā (1935-36). Pēc dienesta 1936. gada pavasarī devās uz Siguldu, kur Krimuldas tuberkulozes sanatorijā strādāja par dārznieka palīgu. Tā paša gada rudenī pārcēlās uz Baldoni, kur piedalījās elektrolīniju būvē un citos darbos. Turpināja papildināties vijoles spēlē un sāka apgūt arī citus instrumentus (dzīves gaitā pavisam septiņus – vijoli, mandolīnu, ģitāru, klavieres, akordeonu, ragu, bungas), periodiski vingrinājās arī rakstniecībā.

1938. gada vasarā iepazinās ar Sabiedrisko lietu ministrijas Filmu nozares darbiniekiem un spontāni pieņēma lēmumu iesaistīties radošajā grupā. Drīz tika paaugstināts par operatora palīgu un šādā statusā piedalījās filmu  «Aizsprosts», «Zvejnieka dēls» un «Kaugurieši», kā arī vairāku kinohroniku uzņemšanā. «Zvejnieka dēlu» izrādīdams, apbraukāja Cēsis, Valmieru, Majorus, Bolderāju, Alūksni, Viļaku, Gulbeni, Bausku, Talsus, Saldu, Auci. 1940. gada pavasarī uz dažiem mēnešiem vēlreiz tika iesaukts karadienestā. Pēc tam līdz 1941. gada jūlijam turpināja darbu kinostudijā.

Vācu laikā strādāja Rīgas radio, galvenokārt būdams simfoniskā orķestra nošu pārzinis. 1941. gada rudenī sāka pievērsties gleznošanai un turpmākajos gados (1942-44) mācījās Leo Svempa mākslas studijā. Līdztekus apguva vokālo mākslu pie Pētera Gaiļa un citiem pedagogiem.

1945. gada rudenī iestājās J. Rozentāla mākslas skolā. Tur mācījās neilgu laiku, jo sadzīves apstākļu dēļ bija spiests atgriezties tēva mājās. Strādāja dažādus darbus, gleznoja un spēlēja A. Mucenieka vadītajos Alūksnes orķestros – simfoniskajā un pūtēju (1949-50). Ap to pašu laiku izveidoja arī savu trio – lauku kapelu.

Piecdesmit otrajā gadā nodibināja ģimeni un pēc dažiem gadiem sāka celt savu māju «Senpili» Alsviķu pagastā. Tajā gleznotājs aizvadīja visus dzīves turpmākos gadus.

Dzimtais uzvārds ir Šneiders-Nīders. Jānis trīsdesmito gadu beigās pieņēma pseidonīmu Selga, kas 1940. gadā kļuva arī par viņa oficiālo uzvārdu.

 

Pirmoreiz izstādē piedalījās 1946. gadā Alūksnē, gadu vēlāk Rīgā. Pēc tam regulāri – Alūksnes novada izstādēs un Latvijas pašdarbības mākslinieku izstādēs. 1980. gados viņa darbi vairākkārt bija redzami Cēsīs (arī Priekuļos) un Rīgā (k.n. «Ziemeļblāzma»).

Personālizstādes: Alūksnē (muzejā, 1961), Rīgā (kombinātā «Māksla», 1975; grāmatnīcā «Mākslas Grāmata», 1976; k.n. «Ziemeļblāzma», 1982). Mākslas dienu ietvaros personālizstādes sarīkoja arī VEF Alūksnes filiālē, ZAET Alūksnes iecirknī un vietējās skolās. Ārpus Latvijas atsevišķi darbi eksponēti latviešu mākslinieku kolekcijā Anglijā un Japānā (1965), bet plaša  kolekcija – Lietuvā, Jonišķos (1983).

Piemiņas izstādes: Alūksnē (1988, 1996, 1998, 2003, 2008), Gaujienā (1993, 1998, 2003), Balvos (1996), Alsviķos (1993, 2013), Pededzē (2011), Strautiņos (2012), Trapenē (2012), Mālupē (2013). Plašākā no tām bija Gaujienā (1993; 96 darbi).

Kopš 2011. gada sarīkoti vairāki Jāņa Selgas un Lilijas Līces piemiņas sarīkojumi (izstādes, prezentācijas, skolēnu konkursi).  

 

  

Sestā Grāmata Tēlniece  Lilija Līce, kurai 2013. gadā svinējām 100 gadu jubileju, materiālus iesniedza  Ārija Indare . Tēlniece dzimusi 1913. gada 29. septembrī "Līčos" Alsviķu pagastā. Mirusi 27.05. 1991. gadā.

Pirmais darbs ganu gaitas, pirmā skola – Alsviķu pagasta pamatskola 1923. – 1928. (Strautiņos). Tad mācības Rīgas 3. ģimnāzijā (1928.- 1932.). Pēc tās ģimnāzijas beigšanas studējusi LVU filoloģijas fakultātē grieķu un latīņu valodas (1933.-1935.). No 1935.-1942. Strādājusi lauku darbus dzimtajos Alsviķu pagasta „Līčos”.

1942. gadā iestājusies Latvijas Mākslas akadēmijā Tēlniecības nodaļā, kur mācījusies profesora Teodora Zaļkalna vadībā.

1949.gadā ar izcilību beigusi Mākslas akadēmiju (diplomdarbs „Zirgu peldinātāja”).

Pēc Teodora Zaļkalna uzaicinājuma strādājusi par asistenti Tēlniecības nodaļā.

No 1951.gada L. Līce ir Mākslinieku savienības biedre. Izstādēs piedalījusies kopš 1951.gada. Darbi eksponēti visās republikāniskajās izstādēs Latvijā, Latvijas mākslas dekādes izstādē Maskavā (1955.) un Baltijas valstu izstādē Maskavā (1960.un 1964.) Māksliniece piedalījās radošajā komandējumā Maskavā 1955. un 1959. gadā.

Izstādē ārzemēs – Somijā Hameenlinnan Taidemusei(1968.) ar darbu „Māsas”.

Kopš 1949.g. L. Līce regulāri piedalījās gan republikāniskajās, gan Vissavienības mākslas izstādēs.

Alsviķu bibliotēkā lielākā daļa novadpētniecības materiālu glabājas šādās apkopotās grāmatās

 

Akmentiņš Andris- dzejnieks - skatīt šeit,

Atgāzis Kārlis- skolotājs Strautiņu pamatskolā - skatīt šeit,

Balts Vidars - dzejnieks- skatīt šeit,

Brakšs Akots- zinātnieks- skatīt šeit,

Bībers Gunārs- literatūrzinātnieks - skatīt šeit,

Biedriņš Roberts - tiesinzinātnes, taussaimnieks - skatīt šeit,

Bite Imants - grafiķis, ilustrators- skatīt šeit,

Cielava Skaidrīte - mākslas zinātniece - skatīt šeit,

Eislere ( dz. Ruciņa) Asja-finansiste -  skatīt šeit,

Ernests Andžs - skolotājs- skatīt šeit,

Ezergaile Dzidra- grafiķe - skatīt šeit,

Greste Jānis - pedagogs- skatīt šeit,

Gulbe Ilga ( dz. Veignere) - skolotāja - skatīt šeit,

Kampe Pauls - arhitekts- skatīt šeit,

Krēsliņš Jānis - fotogrāfs, folkloras vācējs - skatīt šeit,

Krievāns Otto- Karvas pamatskolas pārzinis- skatīt šeit,

Ķikuts valdis - zinātņu grāds pedagoģijā, gleznotājs- skatīt šeit,

Paeglis Jēkabs- mūrnieka meistars- skatīt šeit,

Pumpītis Jānis - skolotājs - skatīt šeit,

Puzulis Uģis- keramiķis - skatīt šeit,

Skaidrais Rūdolfs- ārsts- skatīt šeit,

Šmits Emīls - skolotājs - skatīt šeit,

Šveins Antons- skolotājs, sabiedriskais darbinieks - skatīt šeit,

Zariņš Aleksandrs Arvīds - literāts- skatīt šeit,

Zaube Jānis - zinātnieks - skatīt šeit,

Āriņš Pēteris - skolotājs - skatīt šeit,

Ģērmane Skaidrīte - ārste- skatīt šeit

MIRIS ŽURNĀLISTS Laiks, Nr. 12.05.1956.
REDAKTORS RUDOLFS VILDE

AIZSAULE                                                   
Nelielā latviešu trimdas avīžnieku saime zaudējusi izcilu locekli un markantu personību — Milvokos, 8. maija rītā. ar sirdstrieku 62 gadu vecumā miris redaktors Rūdolfs Vide..
Ar žurnālistiku kā profesiju Vilde saistījās Latvijas neatkarības pirmajos gados, kad Kārļa Ulma ņa aicināts, uzņēmās ~Brīvās Zemes" ārlietu redaktora pienākumus, šai postenī viņš sabija 12.gadus, kad to aicināja par redaktoru telegrāfa aģentūra — Letā.
Šai darbā viņam labi noderēja ne vien svešvalodu prasme, bet arī daudzo Vakareiropā pavadīto gadu pieredze un iegūtais dzīves vērtējums. Ar žurnālistiku kā blakus  nodarbi Vilde bija saistījies jau daudz agrāk. No 1905.—1914.gadam Vilde uzturējās Berlīnē, kur strādāja kādā franču kino sabiedrībā, šai darbā viņam bija jāsastāda un jārediģē arī nelieli franču filmu apskatu un reklāma žurnāli.
Filmu sabiedrības darbā Vildes spējas, zināšanas un censonība veda itin augstā sasniegumu kalnā.
Sācis darbu par jaunāko kantoristu, viņš dažos gados jau bija ticis par vicedirektoru un saņēma I uzdevumu — organizēt un vadīt firmas filiāli Austrumeropā un Skandināvijā. To tomēr īstenot neļāva pirmais pasaules karš, kas Vildi novada strēlnieku pulku rindās.
Nelaiķis darbojās arī sabiedriskās organizācijās un bija Latviešu preses b-bass līdzdibinātājs un varākus gadus priekšnieka biedrs (dzimtenē). Trimdas pirmo posmu viņš vadīja Vircburgā un rediģēja tur „Vircburgas latviešu Vēstis •
ASV viņš dzīvoja Milvokos. Pēdējos gados viņu bieži vajāja neveselība, ko viņš panesa ar savam raksturam piemītošo optimismu. Latviski sirsnīga personība, apveltīta ar lielu dzīves pieredzi, plašu pasaules skatījumu un Kultūras parādību vērtējumu, tā pāris vārdos var raksturot .

Raimonds Čaks.
Red. Rūdolfs Vilde RŪDOLFA VILDES 25 GADU DARBU ATCEROTIES ( Vircburgas Latviešu Vēstis, Nr. 53, 15.01. 1947.
Ar pagājušās nedēļas nr. „Vircburgas Latviešu Vēstis" atzīmēja viena gada darbu, un cieši šai jubilejai vienojas laikraksta redaktora Rūdolfa Vildes 2o.gadu darba svētki žurnālistikā un redaktora gaitās.
Jubilārs dzimis 1884.g. 16. aprīlī Vidzemē, Alsviķu pagasta. Ottes muižā. Viņa tēvs zemnieks, kas vēlāk, saimniecisku neveiksmju dēļ atstāja laukus un ar ģimeni pārgāja dzīvot Rīgā, kur Rūdolfs Vilde, lai iegūtu augstāku skolas izglītību, jau agri iepazinās ar skarbo dzīvi un sāka pa daļai patstāvīgi rūpēties par sevi. Viņš absolvēja Pētera  reālskolu, vēlāk pa pildināja savas zināšanas kā autodidakts. Latviešu tautas dzīvei trauksmes pilnais 1905. gads viņu ka nacionāli noskaņotu domātāju ierāva šīs kustības aktīvistos un, kad sākās vajāšanas, bija jādodas uz ārzemēm. 1906.g. R. Vilde, nokļuvis Bērlīnē, iestājās šeit universitātē filosofijas fakultātē, bet studijas nepabeidza, nespēdams studenta dzīvei un lekcijām sagādāt līdzekļus, kādēļ pieņēma darbu Parīzes filmu, kino un foto aparātu Leon Gaumonta. sab., kas bija liels franču uzņēmums Eiropas mērogā. Būdams labs franču valodas pratējs un apzinīgs un veiksmīgs darbā, R. Vilde firmā drīzi kļuva par direktora vietnieku un vēlāk par direktoru, blakus saimnieciskajiem pienākumiem rakstīdams filmu apskatus un arī dažus filmu scenārijus Berlīnē gatavotām filmām. Firmas uzdevumā R. Vilde daudz ceļoja pa ārzemēm, labi iepazīstoties ar Rietumeiropas zemēm, tautām un viņu kultūru. 1914.—1917.g. ir izgriezums no mierīgās dzīves laika, tas ir kauju laikmets, kur aktīvi iekļāvās R. Vilde, bijis arī latviešu strēlnieks. 1921. gada beigās ar grūtībām atgriezies no Krievijas dzimtenē, viņš 1922.g. 25. janvārī iestājās tiešā žurnālista darbā laikraksta „Latvis" redakcijā pie Arvēda Berga un Hermaņa Asara šie vīri tad arī kļuva par viņa skolotājiem un kollegām avīžniecībā. Tā paša gada 1. jūnijā R. Vilde saistījās pie lielākā latviešu nacionālās domas paudēja un zemniecības laikraksta
Brīvā Zeme" kā ārzemju nodaļas vadītājs; pirms viņa šai vietā bija tagadējais sūtnis ASV ministrs D. r. A. Bīlmanis. Ārpolitikas laukā viņa skolotāji bija ārlietu ministri Zigfrids Meierovics .
 Kārlis Zariņš, tagadējais sūtnis Londonā. 1934.g. maijā viņš pārgāja „Letas" ārzemju nodaļā, noraidīdams piedāvājumu vadīt preses nodaļu ārlietu ministrijā, jo „Letā" viņš jutās vairāk saistīts ar iemīlēto žurnālistiku.
Boļševiku un vācu okupācijas laikā, nespēdams slēpt sevi kā īstens  latvietis, R. Vilde vairs žurnālistikā nedarbojās, atrazdams darbu kādā latviešu amatniecības kopdarbības uzņēmumā.
Blakus tiešajam darbam vadītājos amatos Rūdolfs Vilde bija Latviešu Preses biedrības  priekšnieka biedrs no tās dibināšanas dienas, ik gadus uzņemdams pūles Preses balles rīkošanā, kas Latvijas  apstākļos bija ievērojami sabiedrisks notikums, pulcinot šais gadījumos preses ļaudis kopus ar valdības vīriem, māksliniekiem, diplomātiem un augstāko virsnieku saimi — kā mūsu tā ārzemju. R. Vilde ilgu laiku bija arī Latviešu-poļu nac. kom. Rīgā priekšsēdis. trimdas gaitas R. Vildi novedušas Vircburgā; šeit viņa darbība izteicas mūsu nometnē izveidotajā laikrakstā, par ko jau rakstīts.
Par Rūdolfa Vildes darbu preses lt kā sakāms tas pats, kas par latviešu saimnieka darbu lauku mājās, kad mums bija sava valsts: viņš allaž rūpējies par labu sēklu labi izstrādātā zemē, un savas mājas kopējus viņš meklējis no apzinīgu strādnieku vidus.
Būdams studenta gados „Brīvās Zemes" līdzstrādnieks, es, apmeklēdams redakciju, redzēju nopietnu un darbīgu vīru redaktora R. Vildes personā, ar viņu sastapies preses darbā trimdā, esmu viņā iepazinis godīgu latviešu preses cilvēka un vadītāja sirdi. Lai ilgi vēl ļauts labus graudus sēt latviešu preses druvā šeit un, galvenais, dzimtenē pārnākot! MĒNEŠRAKSTA „CEĻŠ 4 -12. (15.) BURTNĪCA
Šais dienās iznākusi mēnešraksta „Ceļš"
Jag. gada pēdējā burtnīca, kur lasāmas Bērziņa un V. Mežezera Ziemassvētku
Izejas, P. Ermaņa, K. Zāles un jaunā, pdāvinātā dzejnieka Art. Kaugara dažas, Kārļa leviņa un P. Gruznas stāsti un >profesoru L. Bērziņa un P. Jurēviča inātniskie raksti, chronikā P. Ermaņa, f. Mežezera un V. Jansona apcerējumi.
Jz atsevišķas lapas māksi. S. Vidbergrafika „Pie eglītes".
Atb. redaktors RŪDOLFS VILDE

 

2. Laiks, NR. 83 15.10.1983.   Voldemārs Mednis mūžības ceļā
Pēc pārciestas operācijas 90 gadu vecuma Tomah slimnīcā 16. sept.
1893.g. Alsviķa pagasta Valkas apriņķī .Pēc vietējās skolas beigšanas izmācījies par mūrnieku, kopā ar tēvu strādā mūrēšanas darbus. Dienējis cara gvardē Lietuvas pulkā, no turienes pārgājis pie latviešu strēlniekiem. Bauskas pulkā. Divus gadus pavadījis vācu gūstā. Atbrīvošanas karā cīnījies Ziemeļlatvijas armijā virsseržanta pakāpē līdz kara beigām.
Pēc Brīvības cīņām sācies grūtākais darba posms piešķirtajā jaunsaimniecībā "Cenšaisos", bet ar neatlaidību un lielu darba prieku iekopis savu saimniecību par ko saņēmis atzinības diplomu. Aizgājējs aktīvi piedalījies arī pagasta sabiedriskā darbā pie biedrību un organizāciju dibināšanas ,ieņemot arī dažādus amatus. 1944.gada atstājis Latviju un nokļuvis Drezdenē. Pēc Drezdenes sabumbošanas nonāk Čehoslovakijā. Vēlāk nokļūst Fišbachas bēgļu nometnē.
1950.g. iebraucis ASV Virdžīnijā. Kopš 1953.g dzīvo Milvokos un strādā fabrikā. 1977.g. pārceļas ar ģimeni uz dzīvi Viskonsinfā, Tomah apkaimē, tā saucamā Brieža Rīgā .kur izveidojies neliels latviešu pagasts. Tur ari noslēdzas centīgā Malienas dēla mūžs. 24. septembrī. Piemiņas bridi vadīja nelaiķa dēls Edmunds, sirsnībā pieminot sava tēva mūža gaitas. Laima skandēja dzejoli (V. Krāslavietis). Pagasta un Malēniešu atvadvārdus teica A. Zaube. Bēru mielastu rīkoja piederīgie  26. septembrī aizgājēju pārveda uz Milvokiem un guldīja Wisconsin Memorial Par kapos blakus priekš 22.g. mirušai dzīves biedrei. Atvadrunu teica māc. K. Valters, pieminot nelaika centību un neatlaidību un aso skatu dzīves notikumu vērošanā.
Par viņu sēro dēls Edmunds ar ģimeni, māsas dēls ar ģimeni šeit, radi un draugi šeit un dzimtenē.
A. ZAUBE
Voldemārs Mednis.3. PA MŪŽA
GADU KĀPNĒM Laiks Nr. 87, 28.10.1972. Baķis Artūrs
Bijušam Alsviķu pagasta patērētāju biedrības vadītājam un veikalvedim Arturam Baķim 21.okt. piepildījās 75 mūža gadi. Jubilārs dzimis Alsviķu pagastā. Tikko beidzis Alūksnes draudzes skolu, nepilnu 17 gadu vecumā iesaukts armijā un iedalīts l.Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulkā, piedalījies kaujās Ložmetējkalnā un pie Olaines. Atbrīvošanas cīņās bijis Kurzemes un Latgales frontēs. Pēc kara saimniekojis savās lauku mājās, līdztekus vadot pagasta patērētāju biedrību līdz pat 1944. gada 19.augustam. Visu laiku bijis aizsargu organizācijā, pagasta padomes loceklis, bibliotēkas biedrības valdes loceklis. Vācijā dzīvojis Fišbachas nometnē. Milvokos sākumā kādu gadu strādājis pie dzelzceļa vagonu tīrīšanas, pēc tam 11 gadus metāla apstrādāšanas fabrikā.
Penssionējies, tagad kopā ar dzīves biedri Kristīni vada laiku daudz ceļojot un makšķerējot. Jubilārs vēl aizvien spirgts un vesels. Vēl daudz baltu dieniņu!
/A.Zaube/
Arturs Baķis Strēlnieks jubilārs Latvija Amerikā nr.5, 04.02.1978.
Alsviķu pagasta patērētāju biedrības agrākajam vadītājam Arturam Baķim šinīs dienās apritēja 80 mūža gadi. Jubilārs dzimis Valkas apēram. Alsviķu pagastā. Tikko .beidzis Alūksnes draudzes skolu, nepilnu 17 gadu vecumā iesaukts armijā un iedalīts 1. Daugavpils latviešu strēlnieku pulkā. 1917.g. piedalījies janvāra kaujās Ložmetēju kalnā, vēlāk pie Olaines.
Sākoties Latvijas brīvības cīņām, piedalījies Kurzemes kaujās, pēc tam Latgales atbrīvošanas cīņās. Pēc kara vada savas lauku mājas Ceriņus, kuras piešķirtas kā atbrīvošanas cīņu dalībniekam. Kopš 1927.gada vada arī Patērētāju biedrību līdz 1944.g. augustam, kad sarkanarmijas daļas jau ieņem dzimto vietu. Jubilārs bijis Alsviķu pagasta aizsargu nodaļā un pagasta padomes loceklis. Latviju atstājis 1944.g. oktobrī.
Pēc kara apmeties Fišbachas nometnē, no kurienes izceļo uz ASV un nokļūst Milvokos, kur tagad ar dzīvesbiedri Kristīni vada savas vecumdienas, kad lil gadi nostrādāti rūpnīcā.
Aleksandrs Zaube Arturs Baķis

4.LKOK KAPTEINIS ARTURS PETRĪTIS Lāčplēsis, Nr.17, 01.11.1971.
Dzimis 1900.g.  20. oktobri Valkas apriņķi Alsviķu pagastā Latvijas atbrīvošanas cīņās 7. Siguldas Kājnieku pulka sastāvā piedalījies kaujās pret bermontiešiem. Par kaujas nopelniem viņu apbalvoja ar Lāčplēša Kara Ordeni.
Pēc tam viņš  piedalījās kaujās pret lieliniekiem Latgales atbrīvošanā. Pēc karaskolas beigšanas 1922.  tika iedalīts 11. Dobeles kājnieku  pulkā Daugavpilī, kurā sastāvēja līdz 1936. gadam, kad  kapteiņa dienesta pakāpē tika pārcelts uz Rīgu, kur iestājās Augstākājā karaskolā. Pēc tās beigšanas 1939.g. palika tur par mācību spēku. 1941.g. jūnijā kopā ar citiem virsniekiem tika apcietināts. No transporta uz Sibiriju viņam laimējās izbēgt un sagaidīt vācu armijas ienākšanu. 1942.g. A. Petrītis iestājās Latviešu leģionā un darbojās Rīgā pie latviešu vienību formēšanas. Kapitulāciju viņš piedzīvoja Ziemeļvācijā. 1945. un 1946.g. darbojās latviešu bēgļu aprūpē Lībekā. No 1948.g. līdz pensionēšanai 1966.g. strādāja latviešu sardžu vienībās pie angļu un amerikāņu karaspēka. Pēdējos gadus A. Petrītis dzīvoja Ķelnē, kur strādāja muzejā. Kopš 1969.g. bija Lāčplēša Kara Ordeņa Kavalieru biedrības pārstāvis Vācijā un Zviedrijā.
1971. gada 24. februāra Ķelnē Vācijā miris kapt. Artūrs Petrītis.

5.Aizsaules ceļā Roberts Lapsiņš- Latvija Nr. 1, 03.01.1983.
29. novembrī  miris St. Annes, Lankašaira Roberts Lapsiņš, īsi pēc savas 80.dzimšanas dienas. Beidzis Latvijas universitātes inženierzinātņu fakultāti ar inženiera mehāniķa grādu. Studiju laikā pievienojies akadēmiskas organizācijas „Austrums'4 saimei. Pēc studiju beigšanas, vadījis Rīgas pilsētas satiksmes valdes autobusu technisko daļu pavadījis ilgāku laiku Saurera fabrikā.
Šveicē, lai pieņemtu to ražotos, ērtos autobusus. Pēc Vācijas posma, nonīcis ar dzīvesbiedri Olgu un dēlu Juri Kardifa, kur strādājis par inženieri technisko zīmētāju. Pēdējos gadus pārcēlies pie dēla, kas ir sekojis tēva amatā.
Ar Roberta Lapsiņa nāvi esam zaudējuši sirsnīgu draugu un lielu patriotu.
Pēdējā gaitā viņu 6. decembrī izvadīja prāv. R. Mužiks. R.

6. Laiks, nr.14, 18.02.1970. Grietēns Aleksandrs Draudzes gana
godināšana
MĀCĪTĀJS A.GRIETENS 60 GADNIEKS
Sandiego latviešu ev.lut. draudzē īpašā sarīkojumā atzīmēja draudzes mācītāja Aleksandra Grietena 60 mūža  gadus un 30 amata gadu darbību. Viņš dzimis 1910. gada 14. janvārī Alsviķu  pagasta Grietenos  Archibīskaps T, Grīnbergs Rīgā, Pētera baznīcā viņu ordinēja par mācītāju 1939. gada 4. februārī.Pēc tam mācītājs A. Grietens aprūpēja Lašu-Ilūkstes latv.ev. lut. draudzi un arī strādāja par ticības mācības un ētikas skolotāju Ilūkstes valsts ģimnāzijā.
Trimdas gados Vācijā A. Grietēns bija Eichštates un Regenburgas latviešu nometņu mācītājs un ticības mācības skolotājs ģimnāzijā. Bez tam viņš atrada veidus, kā aprūpēt internēto vācu karavīru nometnēs arī latviešu karavīrus, piegādājot tiem papilduzturu kā arī palīdzot pārvarēt ierobežoto sazināšanos. Pēc ieceļošanas ASV I950.gadā māc. A. Grietens nodibināja Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzi Losandželosā, bet 1951. gadā draudzes kopu arī Sandiego. Kopš 1960. gada jūlijā izveidojās par patstāvīgu draudzi, un A. Grietens ir tās mācītājs, atbrīvojoties no mācītāja pienākumiem Dienvidkalifornijas draudzē.
Sabiedriskā darbībā A. Grietens darbojas Dienvidkalifornijas DV apvienībā, - ir tās mācītājs, priekšnieka palīgs un aprūpes daļas vadītājs.
Jubilāru sumināt bija ieradušies viņa draugi un cienītāji arī no tālākiem novadiem. Svinīgo dievkalpojumu Sandiego  ev. lut. baznīcā vadīja prāv. A. Ernstsons un māc. E. Caune un O. Kleinbergs. Dievkalpojumu kuplināja solistes Stefanīda J un Līga Kaimiņa Karolas Lī ērģeļu pavadījumā.
Beigās jubilārs izjusti pateicās Dievam par vadību un žēlastību, amatbrāļiem, draudzei un visiem pārējiem par viņam parādīto uzmanību.
Pēc dievkalpojuma draudzes valde un dāmu komiteja bija rīkojusi Uptown Hall telpās mielastu. Jubilāra apsveikšanu ievadīja prāvests A. Ernstsons, no apgabala draudzēm pasniedzot jubilāram velti - grāmatu par Jeruzalemi. Sekoja māc. O. Kleinberga, māc.
E. Caunes un viņu draudžu pārstāvju K. Kalēja, E. Ābeles, A. Kalniņa, E.Daņilovas, Dienvidkalifornijas DV apvienības priekšnieka E. Leimaņa un vanadžu priekšnieces V. Leimanes, kā arī jubilāra draugu un cienītāju apsveikumi, veltes un ziedi. Nama tēvs -draudzes priekšnieks Oto Valkīrs kā atzinību no draudzes jubilāram pasniedza Jūlija Matisona gleznu, bet no dāmu komitejas tās priekšniece V. Valkīra un D. Pokerne - ziedus. Rakstiski jubilāru sveikuši: archibīskaps A.Lūsis, latviešu ev. lut. draudžu apvienības ASV priekšnieks prāv. A.Veinbergs, kā arī daudzi amata brāļi un studiju biedri.
Jubilārs, veikdams mācītāja amata  pienākumus savā nelielajā Sandiego draudzē, vēl joprojām strādā arī citur"maizes" darbā. A.R.
Māc. A. Grietens 

Aprūpes darbs
bija viņa sirdslieta, Laiks Nr. 89, 07.11.1973.
MĀCĪTĀJU A, GRIETĒNU PIEMINOT.Ošensaidē /Oceanside/, Kalifornijā, 18. oktobrī mūžībā aizgāja Sandiego latviešu ev.-lut. draudzes mācītājs,
rosīgs Daugavas vanagu darbinieks  Aleksandrs Grietēns. 20, oktobrī Mūžīgo kalnu /Eternal Hills/ kapsētā aizgājēju izvadīja ne tik vien ģimenes un  viņa aprūpētās draudzes locekļi, bet arī prāvs skaits DV apvienības biedru un citu draugu no daudzām Dienvidkalifornijas pilsētām. Izvadīšanā piedalījās ASV rietumu apgabala prāvests  R. Āboliņš, kā arī mācītāji E., Caune  un 0„ Kleinbergs . Solo dziesmas izjusti dziedāja  dziedone Stefanida Jansona, ko aizgājējs pats jau pirms vairākiem gadiem bija lūdzis dziedāt viņa bērēs. Goda sardzē stāvēja studentu korporāciju pārstāvji. No aizgājēja  atvadījās vairāku latviešu organizāciju pārstāvji: prāv. R. Āboliņš  /LELDAA/, māc. O. Kleinbergs.
ev.-lut. draudžu mācītāji/, A.. Ports, /Sandiego latviešu draudze/, N.Zvirbulis/Philyronia/, O,Tešs/Lettonia/,.
A. Raisters /Dienvidkalifornijas latviešu draudze/ un K.Kalējs/Dienvidkalifornijas DV apvienība/. Kapa kopiņu klāja daudz sarkanu un baltu ziedu.
Aizgājējs bija dzimis 1910. gada 14. janvārī Aizvīķu pagasta Grietēnos.Pār varot lielas materiālas grūtības,viņš  beidza Latvijas universitātes teoloģijas fakultāti, un 1939. gada 4. februārī Pētera baznīcā, Rīgā, archibīskaps T. Grīnbergs viņu ordinēja par mācītāju. Jaunais mācītājs Latvijā kalpoja
Lašu-Ilūkstes draudzē, strādājot arī par ticības mācības skolotāju Ilūkstes valsts ģimnāzijā. Bēgļu gaitās A. Grietens Vācijā aprūpēja Eichštates unße gensburgas latviešu nometnes. Šinī laikā viņš sevišķi rūpējās par latviešu  karavīriem internēto nometnēs, gan piegādājot papildinājumus gūstekņu trūcīgajam uzturam, gan arī palīdzot viņiem sazināties ar piederīgajiem. leceļojis ASV, mācītājs A. Grietēns 1950. gadā Losandželosā nodibināja  Dienvidkalifornijas latviešu ev.-lut.  draudzi un gadu vēlāk - arī draudzes
kopu Sandiego. Draudzei un kopai tomēr nebija pietiekami līdzekļu mācītāja algošanai, un A. Grietens, lai apgādātu ģimeni, strādāja diezgan smagu darbu pienotavā. Neskatoties uz lielo darba slodzi, mācītājs tomēr atrada laiku arī Dienvidkalifornijas latviešu sabiedriskajiem pasākumiem  
Šinī laikā A. Grietenam bija jāpārdzīvo ASV latviešu draudžu dalīšanās periods. Viņam nepagāja secen arī citi smagi pārdzīvojumi. īsi pirms pensijai nepieciešamo gadu nokalpošanas  izbeidzās darbs pienotavā.
Kad 1960,. gadā Sandiego kopa izveidojās patsatstāvīgu draudzi, A. Grietens kļuva par tās mācītāju, atbrīvojoties no mācītāja pienākumiem Dienvidkalifornijas draudzē Losandželosā.  
Pirms pāris gadiem viņš ar dzīvesbiedri Vilmu pārcēlās uz iepirkto ģimenes māju Ošensaidē. Līdztekus  draudzes un "maizes" darbiem viņi abi bija ļoti rosīgi Dienvidkalifornijas DV apvienības darbinieki. - Mācītājs ilgus gadus vadīja apvienības arūpes nozari, bet pēdējos gados viņš bija apvienības priekšnieka vietnieks.
Vācijas gūstekņu nometnēs iesāktais aprūpes darbs tomēr bija A. Grietena sirdslieta. Tikai pāris nedēļas pirms aiziešanas mūžībā pēc operācijas ciešot ļaunās slimības mokas, viņš vēl steidzās uzrakstīt aicinājumu ziedot Daugavas Vanagu apvienības Ziemsvētku vākšanas akcijā. Par nopelniem organizācijas darbā Daugavas Vanagu centrālā valde šī gada maijā viņu apbalvoja ar atzinības rakstu, ko aizgājējs saņēma tikai mēnesi pirms šķiršanās. Savās runās un sprediķos A.Grietens vienmēr pauda patriotismu un ticību brīvai Latvijai. KJC.

7. Daugavas Vanagu Mēnešraksts nr1., 01.01.1977.LKOK Augustam Kraucim, Ņudžersijas apvienības biedram, apritējuši 80 mūža gadi. Viņš dzimis 1896.g. 12. martā Valkas apēram. Karvas pagastā lauksaimnieka ģimenē.
Pirmajā pasaules karā 18 gadu vecumā iesaukts Krievijas cara armija un cīnījies austrumu frontē. Nodibinoties latviešu strēlnieku pulkiem, pārvietots uz strēlnieku rezerves bataljonā, pēc tam uz 7.
Bauskas strēlnieku pulku. Piedalījies Cēsu un citas frontes kaujās. Sākoties Latvijas atbrīvošanas karam, Kraucis stājies karavīru rindās jaunformētajā Latvijas nac. armijā un tās sastāvā piedalījies cīņās pret sarkano vienībām Ziemeļvidzemē. Vēlāk iedalīts 6. Rīgas k. p.leskaitīts pulka sakaru komandā. Piedalījies Rīgas aizstāvēšanas kaujās pret Bermonta spēkiem pie Ķekavas un 1919. 1l. novembra lieluzbrukumā pie Anniņmuižas. Par drošsirdību kaujas apbalvots ar LKO 3. šķiru. Pulkam atgriežoties Rīgā, Kraucis 1921. gada maijā demobilizējies. Līdz 2. pasaules kara bēgļu gaitu sākumam 1944g. jūlijā Kraucis saimniekojis savās lauku mājās Karvas pagastā un rosīgi piedalījies dzimtā novada sabiedriskajā dzīvē. Vairākus gadus bijis pagasta vecākais, vadījis aizsargu nodaļu, ieņēmis amatus Opekalna draudzes pārvaldē un vietējā krājaizdevu sabiedrībā. Apbalvots ar aizsargu Viestura ordeni. Svešniecības gadus Kraucis vada  pie dēla būvuzņēmēja Ņudžersijā. Vēl arvien viņam ir spēks un varēšana strādāt dēla uzņēmumā un veikt sabiedriskus pienākumus Leikvudas – Ņubransvikas draudzē un Nudžersijas latviešu biedrībā, kurā ievēlēts par goda biedru. cd.
Miris 1978. gada 24. novembrī – tā vēsta Laiks . 31, 18.04.1979. 

8. Jānis Arturs Zaube, Čikāgas Ziņas, Nr. 47, 01.09. 1980.Ievērojams filologs aizsaules ceļā
Svētdien, 3. augustā, Čikāgā miris ievērojams latviešu zinātnieks - filolosofs
Aizgājēju uz pēdējo dusu izvadīja māc. A. Rautenšilds, konkordijas Valdemārija saime un daudzi čikāgieši.
Jānis A. Zaube dzimis 9. maijā 1915.g., Alsviķa pagasta Zaubēs. Beidzis Alūksnes ģimnāziju un iestājies Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē, kuru beidzis 1941.g. ar baltu valodu maģistra grādu. Jau studiju laikā bijis latviešu valodas lektors Rīgas komercinstitūtā, kādu laiku arī Latvijas tautas universitātē. Pēc studiju beigšanas strādājis Latviešu valodas krātuvē. Ar 1943.g. darbojies Latvijas universitātē kā asistents pie baltu valodu katedras un fonētikas laboratorijas. No 1946-49. gadam strādājis kā latviešu valodas lektors Baltijas universitātē
Hamburgā, vēlāk- Pinebergā. 1950. gadā pārcēlies uz Mincheni, kur 1953. gadā ieguvis D. phil. grādu. Tanī pašā laikā darbojās arī kā Latviešu centrālās komitejas Bavārijas apgabala pārstāvības skolu un izglītības nozares vadītājs. 1957. gadā ieceļojis ASV, kur sākumā strādājis Ilinojas universitātes Farmācijas fakultātē. Ari vēl slimības  gados viņš turpina pētīt latviešu valodu un viņa atstāto manuskriptu skaits ir vairākos desmitos.
D. J. A. Zaube pētījis Alsviķa, Beļavas, Litenes un Stāmerienes izloksnes, latviešu mīklu formas, svešus elementus latviešu valodā un senatnes pēdas latviešu valodā.
Viņa raksti par valodas jautājumiem atrodami trimdas presē un filologu izdevumos. Aizgājējs piederēja Konkordijas Valdemārija saimei.
Viņš atstāj sievu, audžu dēlu un radus trimdā un dzimtenē. Kluss, draudzīgs, izpalīdzīgs viņš pietrūks ari daudziem draugiem pasaules tālēs.
Vieglas smiltis ! Kārlis Ķezbers
filologs D. Jānis Arturs Zaube. 

9.Jānis Šmits, Latvija Amerikā nr. 50, 16.12.1989.

Kapt. Jānis Šmits jubilārs dzimis 1904. gada 21. oktobrī Vaidavas pagastā un 1926.g. beidzis Latvijas karaskolas inženieru nodaļu. Virsnieka gaitas sācis  Sapieru pulkā. 1940.g. sākumā beidzis Augstāko karaskolu, iegūstot kara inženiera grilu, iegūstot kara inženiera grādu un paaugstināts par kapteini. Līdztekus beidzis Latvijas  universitāti ar būvinženiera grādu un strādājis par vecāko inženieri Kara būvniecības daļā. Kopš studiju laikiem ir korporācijas Patria loceklis.
Kapt. Smits nepieder pie tiem, kas garos gados pēc Latvijas neatkarības iznīcināšanas ir sēdējis bezdarbībā.
Otrā pasaules karā komandējis būvrotu Latviešu leģiona 15. divīzijā. Kara beigas sagaidījis Dānijā, darbojoties Dānijas Sarkanajā krustā un Latviešu palīdzības komitejā.
leceļojis Kanādā 1951.g. un strādājis savā profesijā, pēdējos 12 gadus par tiltu projektēšanas inženieri Ontario provinces ceļu ministrijā. Tā plaši lieto inžinieri. J. Šmita izstrādāts aprēķinu līknes segtām betona sijām.
J. Šmits bijis rosīgs arī Toronto latviešu sabiedrībā: skolotājs Latviešu ģimnāzijā, skautu vecāku padomes loceklis.
Inženieru un techniķu kopas priekšnieks, Techniskās terminoloģijas vārdnīcas līdzstrādnieks, divus gadus DV apgāda vadītājs/ Latviešu Nama pārbūves techniskais vadītājs, 6 gadus Virsnieku apvienības priekšsēdis un žurnāla Kadets 3.nr. redaktors. Kollēgu un pazinu vidū viņš pazīstams ar noteiktību un rūpību pienākumu pildīšanā, ar plašu interešu un zināšanu loku.
Garajos trimdas gados kapt J. Šmitam vienmēr blakus bijusi dzīvesbiedre Broņislava, kuras māsa nelaiķe Monika Jonāne ilgus gadus bija vanadžu un kora Zīle priekšniece. Ģimenē izaudzinājuši dēlu Andri un jubilārs k|uvis vectēvs mazajam Jānim.
21. oktobrī jubilāru sveikt bija ieradušies LVA Kanādā valdes priekšsēdis vltn. E. Robežgruntnieks un sekretārs Itn.
E. Treilons, no DV sveica A. Sterns un citi draugi. E. Treilons
Kapt. Jānis Šmits

10. Kārlis Stalšāns, Laiks Nr. 49, 20.06.1970.MUMS ZUDUŠIE
Miklā VĒSTURNIEKS KĀRLIS STALŠĀNS
7. jūnija rītā, pēc ilgas slimošanas Long Brančas slimnīcā, Ņudžersijā, 81 gada. vecumā acis slēdzis uz mažlbu mag. hist. Kārlis Stalšāns,
Viņš apbedīts 10. jūnijā. K. Stalšāns . dzimis Jaunlaicenes Karvas, pagastā, Valkas apr. kā vecākais dēls četru bērnu ģimenē. Pēc pilsētas skolas beigšanas, viņš apmeklē paidagogiskos kursus Paidē/Igaunijā/, pēc tam sāk tautskolotāja gaitas Valkas apr. skolās. Ar neapslēpjamu izglītības gribu,l92o.g. Stalšāns dodas uz Rīgu un, mācot latviešu valodu vācu un citās skolās, 1921.g. iestājas Latvijas Universitātes vēstures nodaļā, ko beidz ar magjīist. grādu.
Vēl dzimtenē K. Stalšāns pēta mūsu valsts austrumu robežu likteņus, pētniecības nolūkos apceļodams Lietuvu un Poliju. Emigrējot uz ASV, viņš apstrādā savāktos materiālus un 1958.g. J. Škirmanta apgādā publicē savu darbu "Latviešu un lietuviešu austrumu apgabalu likteņi". 1966.g. tas pats apgāds publicē viņa grāmatu "Krievu ekspansija un rusifikācija Baltijā laikmetu tecējumā." Stalšāns saraksta arī trešo grāmatu par Krievijas cariem, bet tās publicēšanu vairs nepiedzīvo.
Nelaiķis atstāj dzīves biedri un meitu. J.Š.
KĀRLIS STALŠĀNS11. tMūžīgā miegā aizmigusi mūsu visu "MĪĻA MAMMA"Laiks Nr. 20, 18.05.2002.
ĀRSTE ELVĪRA ALISE BUŠS dzimis. NIMANDS
dzimusi 1904. gada 8. oktobrī Alūksnē, Latvijā,mirusi 2002. gada 30. martā Ballston Spa, NY.
Mīlestībā un sērās piemin Daudz ir Dieva dārzā ziedu MEITA VELTA AR VĪRU WILLIAM HUGHES,
Pacel acis, gaisma mirdz! MAZMEITA LINDA AR VĪRU CLAY WILKIN'S,Tomēr skaistākais no visiem MAZMAZBĒRNI NICHOLAS, RILEY, TAVI.()R,
Mātes svētums, mātes sirds. RADI un DRAUGI LATVIJĀ, AMERIKĀ un KANĀDĀ

12. LKOK AUGUSTA KRAUČA 80 MŪŽA GADI
A. Lauris, LKOK.
Izceļoties 1. Pasaules karam, viņu mobilizē un iedala Leibgvardijas  Izmailova pulkā, no kura nosūta cīņās austrumu frontē.
Sadzirdējusi par latviešu strēlnieku pulku nodibināšanos, KrauČa latviskā sirds tiecas pie saviem tautiešiem. Viņš tiek ieskaitīts 7. Bauskas strēlnieku pulkā, kura sastāvā cīnās līdz cariskās Krievijas armijas sabrukumam.
Latvijas atbrīvošanas karā 6. Rīgas k. p. viņš cīnās pret bermontiešiem un lieliniekiem Latgalē.
Par varonību kaujās apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa 3.šķ.
Pēc demobilizēšanās 1921.g. Kraucis atgriežas savās tēva mājās, apmaina zobenu pret arklu un aktīvi piedalās sava pagasta sabiedriskā darbā: ir pagasta vecākais, draudzes padomes loceklis un aizsargu nodaļas priekšnieks.
1944.g. viņš dodas bēgļu gaitās uz Vāciju; 1950.g. ieceļo ASV, nonāk Ņudžersijas štatā un saistās būvniecības darbā. Tagad saņem izkalpoto pensiju un vēl joprojām aktīvi piedalās sabiedriskā darbā.
Augusts Kraucis dzimis 1896.g.12. martā lauksaimnieka ģimenē,Karvas pagastā, Valkas apēram.

 

Profesors Dr. arch. Pauls Kampe
Arvien vairāk retinājoties Latvijas zinātnieku vecās paaudzes pulkam, pagājušā gada 1060.g.23. februāri uz
mūžu slēdzis savas acis arī bijušais Latvijas Universitātes profesors architektu-

Dzimis Korvas muižā 1885. g. 10. aprīlī. Nobeidzis Rīgas Pilsētas Reālskolu, viņš 1905. gadā sāka studēt
architektūru Darmštates Techniskajā Augstskolā, šis studijas turpināja un noslēdza Rfgas Politechniskajā
Institūtā 1910. gadā ar inženiera-architekta grādu. lesācis savu zinātniski - paidagoģisko darbu šī institūta architektūras fakultātē aistenta (1912. g.) un pēc tam docenta (1914. g. ) amatos, drīz viņš bija spiests atrauties no šī darba, Pirmajam pasaules karam iesākoties viņu iesauca militārā ierēdņa dienestā.
Pēc Latvijas Universitātes nodibināšanas Kampe darbojās par architektūras fakultātes docentu (1920. g.),vecāko docentu (1922. g. ), kārtējo profesoru (1936. g.), un 1937.g. ieguva architektūras doktora grādu ar disertāciju "Baznīcu celtniecība Vidzemē zviedru valdības pēdējos piecdesmit gados (1660-1710). "
Sakarā ar notikumiem Otrā pasaules kara laikā, 1941. g. pavasari viņš pārcēlās uz Vāciju. Tur sākumā darbojās Heilbronas .'pilsētas būvvaldē, bet drīz atrada pastāvīgu darba un dzīves vietu Bonnā kā Pieminekļu valdes loceklis. Šinī amatā viņš palika līdz 1950. gadam, kad aizgāja pensijā.
Kampes plašais mūža darbs, kurš atspoguļojas vairāk kā sešdesmit latviešu, vācu un krievu valodās iespiestos rakstos, bija veltīts galvenā kārtā Latvijas celtniecībai un tās vēsturei. Kampe restaurējis vairākas Latvijas baznīcas, citu vidū arī Haberlanda būvēto Alūksnes baznīcu un reformēto baznīcu Rīgā. Neatlaidīgā darbā viņi sakrājis bagātīgu materiālu par Latvijas seno laiku celtnēm un to būvētājiem, savās Latvijas Universitātē lasītajās lekcijās un sarīkotajās ekskursijās iepazīstinājis architektūras studentus ar Latvijas architektūrai raksturīgām formām. Jau Vācijā būdams viņš turpināja vākt vēsturiskus materiālus par Latvijas celtniecību un paspēja nobeigt savu fundamentālo "Lexicon Liv- und Kulandischer - Baumeister , Bauhandwerker und Baugestalter von 1400 bis 1850" divos 19-51. un 1957.
gados Stockholmā izdotos sējumos. Viņa pēdējie iespiestie zinātniskie darbi ir "Die Innenausstattung der Landkirchen im lettischen Distrikt von Vidzeme (Livland)im 17. und 18. Jahrhundert" un "Otto Hermann von Vietinghoff gen. Scheel, Marienburg, Halbkbnig von Livland,
1722-1792. "
Kampe saskatīja Latvijā sava mūža darba galveno objektu, darbodamies par architektu un profesoru. Viņi no visas sirds mīlēja Latviju, savu dzimteni. Tāpēc visi tautieši, kuri pazina Kampi, paturēs viņu pateicīgā un mīļā piemiņā kā ievērojamu architektu, zinātnieku, paidagogu un savas dzimtenes uzticīgu dēlu un novēlēs viņam vieglas smiltis, lai gan tās nav vis Alūksnes kapos, kur viņi būtu vēlējies savas mūžīgās dusas vietu
A. Buchholtz

 

Adrese

Kultūras nams-Alsviķi, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Kontaktinformācija

Darbalaiks

 • P:08:30-17:00
 • O:09:30-18:00
 • T:08:30-17:00
 • C:09:30-18:00
 • P:08:30-17:00
 • S:-
 • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv