Alsviķu bibliotēka maija mēnesī aicina iegriezties bibliotēkā

  &n sp;              Pasākumi Alsviķu bibliotēkā maijā

Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Ir trejādi cilvēki: Vieni, kas rada un veido notikumus. Otrie, kas vēro visu, kas notiek. Trešie ir tādi, kas vaicā kā pēkšņi atmodušies: Kas notika? “-juristam, rakstniekam, sabiedriskam darbiniekam Andrim Grūtupam —70, rakstniekam Jānim Klīdzējam —105, rakstniekam Vilim Lācim —115,  dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai—65;

tematiskās izstādes:

Eiropas diena,

Mātes diena “Tavas rokas vēju glāsta, Tavas rokas sauli nes, Nav par tavām rokām labām Siltākas uz pasaules;

” Ciklā Alūksnes novadam 10 – “Alsviķu pagasts fotoattēlos”.

8.maijā 9 00- tiekas senioru grupa “Par prieku sev un citiem”.

Tagi: Pasākumi