Neliels ieskats par paveikto 2018. gadā Alsviķu bibliotēkā

Gads Alsviķu bibliotēkā

            Februāra sākumā bibliotēka piedalījās Rīgā izstādes “Bibliotēkas,  kas palīdzēja izaugt Latvijai’ Ziemeļblāzmas k/n atklāšanas pasākumā.

            Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izveidojusi Latvijas simtgadei veltītu ceļojošo izstādi un katalogu “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”. Izstādē atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to bagāto vēsturi un dibināšanā iesaistītās personības. Bibliotēkas Latvijā 18. un 19. gadsimtā nereti sākās no viena grāmatu plaukta un, piesaistot arvien vairāk interesentu, veicināja nācijas apziņas nobriešanu, kļuva par nozīmīgu posmu izglītotas, pilsoniskas, demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Tāpēc bibliotēkas var saukt par vietām, kas palīdzēja izaugt Latvijai kā valstij. Starp 12 bibliotēkām stāsts bija arī par Alsviķu bibliotēku. Gada laikā izstāde ceļoja pie visām izstādē iekļuvušajām bibliotēkām. Pie mums ceļojošā izstāde bija skatāma Alūksnē- Alūksnes kultūras centrā no 18 jūlija- 19. augustam.

            Oktobrī bibliotēkas lietotājiem patīkamu pārsteigumu sagādāja vadošā galda spēļu uzņēmuma Baltijā- “Brain Games” pārstāvji, vārdiem neizsakāms paldies Brain games pārstāvjiem. Cēsīs notika konference “Bibliotēkas= ludotēkas”, kuras laikā,  katrai konferences dalībniecei bibliotēkai, tika dāvinātas 10 spēles, apguvām šo spēļu prasmes, lai varētu mācīt spēlēt ikvienu bibliotēkas apmeklētāju – tas bija vienreizējs pārsteigums.

            Vasaras mēnešos, Latvijai 100 ietvaros, bibliotēkā tika sastādīta krustvārdu mīkla par Alsviķu pagasta vēsturi. Ikviens interesents ir aicināts mēģināt šo mīklu atrisināt. Savas spējas mīklas minēšanā ir parādījuši jau skolēni un seniori.

            Novembrī bibliotēkā bija skatāma izstāde “Reiz bija…”- tā  bibliotēkas apmeklētājos raisīja dažādas atmiņas par bijušajiem laikiem. Visvairāk pārdomas raisīja fotogrāfijas no kādreizējā Karvas ciema, kuram tagad vairs nav pat ciema statusa. Par šīm fotogrāfijām paldies Jaunlaicenes bibliotēkas vadītājai Ivetai Šķepastei, kura  ir atdāvinājusi kāda sava radinieka fotogrāfijas Alsviķu bibliotēkai.

            Alsviķu bibliotēka saka lielu paldies senioru grupai “Par prieku sev un citiem”, kuri  ziemas mēnešos vienu reizi nedēļā tiekas  pasākumā bibliotēkā. Šajā gadā ir tikušies 31 vienu reizi. Tā kā šis bija Latvijai 100 gads, tad arī savās tikšanās reizēs skatījāmies filmas un fotogrāfijas no novadpētniecības konkursu materiāliem. Paldies Alūksnes pilsētas bibliotēkai par plašo filmu materiālu. Iepazinām Veclaicenes, Jaunlaicenes, Pededzes, Jaunalūksnes, Annas, Zeltiņu, Ilzenes, Kalncempju, Mārkalnes un  Alsviķu pagastus. Kā arī ievērojamākos notikumus un kultūrvēsturiskos objektus Alūksnes pilsētā.

            Alsviķu bibliotēkas čaklākie lasītāji apmeklēja izstādi Alūksnes muzejā. Ārzemēs dzīvojošo latviešu veltījums Latvijai 100 gadu jubilejā. Izstāde "Stāstu sega Latvijai" , kurā izvietoti 1097 kvadrātiņi. Katrs kvadrātiņš ar savu stāstu, lika ikvienam pārdomāt redzēto, iejusties tā veidotāja izjūtu iztēlē. Paldies par šo skaistumu. Paldies Alūksnes muzejam par laipno uzņemšanu.

            Senioru grupa apskatīja izstādi Alūksnes kultūras centrā “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai’ , uzkāpām Luterāņu baznīcas tornī un skatījām Alūksni un tās apkārtni no putna lidojuma, izstaigājām pils parku un priecājāmies par sakoptību un restaurētajiem objektiem. Prieks par skaisto sakoptību. Atgriezāmies bibliotēkā un minējām krustvārdu mīklu par Alsviķu pagasta vēsturiskajām senvietām un mājvietām.

            Septembrī  iesniegts Alūksnes novada pašvaldības novadpētniecības konkursa “Šodiena jau rīt būs vēsture” darbs “Senioru kopa “Noskaņa”- dzīves gudrības avots”. Darbs tapis kopā ar senioru kopas “Noskaņa” dalībniekiem un sadarbības partneris kultūras nama vadītāja Marina Ramane. Par darbu pateicību saņēma bibliotēka un senioru kopa “Noskaņa”.

            Oktobrī tikšanās ar dabas dziedniecības terapeiti Daigu- bezmedikamentozā elektroimpulsu terapija cilvēkiem un dzīvniekiem – ļoti aizraujošs, interesants stāstījums no pašas dzīves kā arī iespējams bija izmēģināt elektroimpulsa aparātu uz sevis ikvienam interesentam un pieteikties uz metodes pielietojumu katram individuāli.

            Katrā tikšanās reizē ikvienam ir iespēja apgūt kaut ko jaunu vai atkārtot ko aizmirstu darbā ar jaunajām tehnoloģijām, kā arī ikreiz ir iespēja iepriecināt savus domu biedrus ar kādu labu vēlējumu sazinoties e-pastā un pārrunāt sasāpējušos jautājumus kā arī uzzināt kādu stāstu, kas iepriecina ikviena dvēseli.

            Paldies Alsviķu pagasta skolēniem, kuri vienmēr ir atsaucīgi un darboties griboši un piedalās katrā bibliotēkas rīkotajā pasākumā.

            Paldies PII “Saulīte” audzēkņiem un audzinātājām par aktīvu atbalstu un piedalīšanos bibliotēkas pasākumos. Liels paldies lielās grupas audzēkņiem un audzinātājai Initai Gailītei, kuri jau 16 reizi piedalās bērnu žūrijā kā grāmatu eksperti.

             Bibliotēka saka paldies par atbalstu Alūksnes novada pašvaldībai un  Alsviķu pagasta pārvaldei un tās vadītājai Ingrīdai Sniedzei.

            Bibliotēka aicina izmantot Letonikas datubāzes attālināto pieeju 2019. gadā. Tā ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras, mācību un informācijas meklēšanas sistēma  Latviju latviešu valodā un jau vairākus gadus ir visapmeklētākais latviskais interneta resurss Latvijas bibliotēkās.
            Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9 sadaļās: enciklopēdijas, vārdnīcas,   lasītava,  multivide, valoda, ceļvedis, pasakas, Latvijas Kultūras kanons,  mācībām.

            Tāpat bibliotēkā iespējama bezmaksas piekļuve Lursoft laikrakstu bibliotēkai News.lv.

            Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) sadarbībā ar SIA Lursoft programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros 2019. gadā nodrošina "Laikrakstu bibliotēka" datubāzes News.lv (www.news.lv) pieeju visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas.

            News.lv ir portāls, kas saviem lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem. Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm un citiem izdevumiem.

            Bibliotēka ik darba dienu gaida savus apmeklētājus bibliotēkā izmantot sev nepieciešamos resursus un pakalpojumus,  apgūt zināšanas darbā ar jaunajām tehnoloģijām- izmantot iespēju un nākt un izmēģināt savas zināšanas un atminēt krustvārdu mīklu, spēlēt bibliotēkā esošās spēles, skatīties filmas.

            Bibliotēka  sen jau vairs nav vieta, uz kuru cilvēki dodas tikai pēc grāmatām. Tā ir kļuvusi par kultūras un sabiedriskās dzīves centru, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus. Tā ir socializēšanās un informācijas apmaiņas vieta ar pievienoto vērtību.

            Gada nogalē bibliotēkas datortelpā un darbinieka telpā ir veikts kosmētiskais remonts.

            Ar gaišām domām un cerībām, kas piepildīsies Jaunajā 2019. gadā! Veiksmi, izturību, radošu pieeju visos darbos un labu veselību vēlot ikvienam - uz tikšanos Alsviķu  bibliotēkā!

 

Sarmīte Meļķe

Alsviķu b-kas vadītāja

 

Tagi: bibliotēkas darbība