Alsviķu bibliotēkā aprīlī notiks šādi pasākumi

Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: "Senie grieķi esot teikuši, ka literatūru un mākslu nemaldīgi spējot vērtēt viens vienīgs kritiķis- laiks" rakstniekam Andrejam Skailim - 90, "Lai vienmēr ir radoša doma, kas apvāršņa tālumos skrien" - dzejniecei K. Apškrūmai - 80, "Talants izveidojas klusībā, bet raksturs pasaules strāvas ņudzeklī' - valodniekam, sab. darbiniekam Atim Kronvaldam - 180, aktierim U. Pūcītim - 80, dzejniekam A. Vējānam - 90, rakstniecei I. Indrānei - 90, dzejniekam P. Brūveram - 60, tematiskās izstādes: Zušu kauju atceres diena, Vispasaules veselības diena.

Bibliotēku nedēļas ietvaros individuālas apmācības darbā ar jaunajām informācijas tehnoloģijām ( 17.- 23. aprīlis)

5., 26. aprīlī  9 00 tiekas senioru grupa "Par prieku sev un citiem".

Tagi: Pasākumi