15. septembrī Alūksnes Kultūras centra kamerzālē saruna dzejā un mūzikā.

Alsviķu bibliotēkas čaklākie lasītāji piedalījās dzejas dienu pasākumā "Viss turpinās...", kurā uzstājās Marika Svīķe un Jānis Žagariņš. Alsviķu lasītāji apmeklēja Alūksnes pilsētas bibliotēkas  pasākumu. Paldies par dalību Mārītei Avotai, Edītei Tomsonei, Annai Rebanei, Dzintrai un Ilgai Petrikalnēm, Ilgai Smetelei, Dacei Rateniecei, Anitai Rutkai, Marutai Lūsei, Maijai un Kārlim Juhansoniem, un  Jānim Līcim. Pasākums noritēji pieklusināti sirsnīgā atmosfērā. Paldies māksliniekiem par sirsnīgo sarunu dzejā un mūzikā.

Tagi: Pasākumi