Alsviķu bibliotēka piedāvā septembrī

Pasākumi un literatūras izstādes Alsviķu bibliotēkā septembrī

Alsviķu bibliotēkā: literatūras izstādes „….uzvarētājs nāk pa ķēķa durvīm”- dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam— 80, režisoram Jānim Streičam — 80, tematiskā izstāde veltīta Miķeļdienai – „Miķelītis bagāts vīrs.”