25.-26. augustā Alsviķu bibliotēkā pasākums "Supervaroņu nakts bibliotēkā"

Vadītājas Ramona Kubulniece un Daina Lūse plānoja un gatavoja ielūgumus pasākumam nakts bibliotēkā, tēma- Supervaroņu vakars- katrs varēja izdomāt sev vēlamo tēlu uz pasākumu jāierodas atbilstošā tērpā, jāizdomā īsa prezentācija un visiem tā jādemonstrē pasākuma laikā… Kā vienmēr visi akurāti izpildīja vadītāju noteikumus. Šajā pasākumā pēc tēlu prezentācijas notika orientēšanās pa Alsviķu centru, kur ikkatrā punktā bija noteikti visai komandai jāuzņem īss video, par interesantāko, ko komandas tur prata izdomāt, kā arī vadītāji bija devuši noteiktus uzdevumus, kuri bija jāveic un jānofilmē- tā kā neviens nevarēja nepildīt uzdoto, jo tad filmas demonstrēšanas laikā tas būtu redzams. Orientēšanās ilga vairāk kā stundu, pēc tam spēlējām dažādas spēles, vakarā skatījāmies uzfilmēto un tika ikviens pie balvām par piedalīšanos. Tā kā  pasākuma laikā svinējām arī 5 gadu jubileju naktīm bibliotēkā, tad noskatījāmies arī prezentāciju par iepriekšējo pasākumu interesantākajiem atgadījumiem un aizraujošākos video vērojām…. Pusnaktī bija svētku torte ar piecām svecēm- paldies Martas vecmammai Mudīte Ziņģei par gardo torti. Neizpalika arī filmas skatīšanās. Notika stafete, ar savām aktivitātēm. Paldies visiem par piedalīšanos!