Alsviķu bibliotēkā skatāmas šādas literatūras izstādes jūlijā

Literatūras izstādes Alsviķu bibliotēkā jūlija mēnesī

Alsviķu bibliotēkā: literatūras izstādes „Katru vakaru, galvu noliekot, sev prasi, vai tu esi šodien garīgi audzis.”- literātam, skolotājam, muzeju darbiniekam Jānim Grestem — 140, „Nu balss tev sveši skan un tu pievīli - kā arvien!”- dziedātājam, rakstniekam Marisam Vētram — 115,  rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei — 75.

 

No 17. jūlija bibliotēka slēgta- bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā.


12. - 13. jūlijā bibliotekāre piedalās LBB Vidzemes nodaļas 19. saietā- konferencē "Visi ceļi ved uz bibliotēku- daudzkrāsainu Gaismas pili" Meža salās Limbažu novadā.

Tagi: Pasākumi