17. februārī Alsviķu bibliotēkā vecāku žūrijas noslēguma pasākums

17. februārī Alsviķu bibliotēkā pulcējās seniores, lai pārrunātu vecāku žūrijā izlasītās grāmatas. Šajā gadā vecāku žūrijā aktīvi piedalījās Guna Logina, Edīte Tomsone, Mārīte Avote, Anita Rutka un Sarmīte Meļķe. Diskusijā iesaistījās arī seniori, kas regulari apmeklē datorapmācības - Dace Rateniece, Broņislava Harjo, Ilga Smetele, Ilga Petrikalne, Anna Rebane, un neilgi piebiedrojās Jānis Līcis. Ikviens saņēma nelielu balviņu par aktīvu bibliotēkas atbalstīšanu. Secinājām, ka vielabāk patika Gailes -Vai otrā grupa mani dzird, kā arī Bērziņa - Svina garša, kas protams raisīja daudz diskusiju atmiņu  senioriem. Paldies viesiem par darbu.

Tagi: Pasākums