Pasākumi, literatūras un tematiskās izstādes Alsviķu bibliotēkā

Pasākumi un izstādes novembrī Alsviķu bibliotēkā

Literatūras izstādes - „Runā ar darbiem- tā ir stiprākā un labākā valoda” - rakstniekiem Kārlim Skalbem — 135,  Ādolfam Talcim — 110, vēsturniekam Edgaram Dunsdorfam — 110 .

Tematiskās izstādes – Mārtiņdiena, Lāčplēša  un LR proklamēšanas dienai izstāde „Valsts svētuma zīmes”.

Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros pasākums PII „Saulīte” audzēkņiem rīta lasījums „Troļļi ziemeļos” – 13. novembrī plkst. 10 00.

Tagi: Izstādes, Pasākumi