Februāris bagāts ar pasākumiem Alsviķu bibliotēkā. Notika bērnu žūrijas noslēguma pasākumi bērniem, vecākiem, PII "Saulīte" audzēkņiem un vienu reizi nedēļā mācās seniori kopš 5. februāra.

Pasākumiem bagātais februāris  Alsviķu bibliotēkā

Ir nodotas gada atskaites un noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma  „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija- 2013.” Alsviķu bibliotēkā kā grāmatu eksperti piedalījās 26 dalībnieki. Lai atskatītos uz paveikto bibliotēka rīkoja pasākumu skolēniem, vecāku žūrijas dalībniekiem un PII „Saulīte” audzēkņiem.

Pasākums skolēniem notika 11. februāra novakarē. Diena bija izvēlēta ar nolūku,  jo šī bija drošāka interneta diena. Pasākumā piedalījās 13 dalībnieki. Noskatījāmies video par drošību internetā, kā arī noklausījāmies patiesu stāstu par viltus profilu un patiesu stāstu par virtuālām attiecībām. Pēc dzirdētā un redzētā veidojās diskusija un pārspriedumi, kā pasargāt sevi darbojoties internetā. Vienojāmies , ka arī internetā jāuzvedas tā kā tu uzvestos uz ielas. Skatījāmies filmu , ikviens, kam bija jāmācās,  starplaikos varēja sagatavoties nākamajai skolas dienai. Noslēgumā katrs saņēma nelielu pateicību par ieguldīto darbu grāmatu vērtēšanā.

Paldies par darbu Solvijai un Sanijai Ozoliņām, Ingaram un Esterei Mukstiņiem, Laurai Siļķēnai, Agnesei Stradiņai, Amandai- Ievai Kalniņai, Martai – Līvai Ziņģei, Līvai Briedei, Ērikai Loginai, Dainai Lūsei, Klāvam Klīdzējam, Simonai Ruciņai- Vējiņai un  Samantai – Nikolai Širakai.

14. februārī notika vecāku žūrijas noslēguma pasākums. Arī šī diena tika izvēlēta ar nolūku, jo tā ir mīlestības diena- Valentīndiena. Jau par tradīciju ir izveidojusies, kad vecāku žūrijas dalībniekus un to vērtējumu par izlasītajām grāmatām uzklausa senioru datorapmācību grupa. Ieklausoties grāmatu ekspertos ikvienam bija , ko piebilst par katru no vērtēšanā piedalījušajām grāmatām. Vecāku žūrijas dalībnieki saņēma balvas par labi padarītu darbu un arī pārējie dalībnieki saņēma kādu jauku mīlestības dāvaniņu savam sirdspriekam.

Par darbu paldies Gunai Loginai, Anitai Rutkai, Irēnai Sīlei.

18. februārī  Bērnu žūrijas noslēguma  pasākums PII „Saulīte” audzēkņiem un audznātājām. Par darbu paldies audzinātājai Initai Gailītei, audzēkņiem- Artai –Līgai Sopulei, Polam -Edvardam Zilkalnam, Sandijam Meistaram, Lāsmai Vadinskai, Danielai Orehovai, Edītei Jansonei, Amandai Zaharenokai un Adrianam Bušam. Atcerējāmies izlasītās un novērtētās grāmatas, iepazināmies ar jaunākajām grāmatām, lasījām U. Ausekļa jaunākos dzejoļus, iesākām lasīt pasaku” Runcis, kuram patīk staigāt , kur pats grib”, kuru turpinās tālāk lasīt ar savu audzinātāju, noskatījāmies multiplikācijas filmas –Priecīgu Madagaskaru un Runcis zābakos. Noslēgumā ikviens saņēma pateicību par labi padarītu darbu.

Visu pasākumu dalībnieki iepazinās ar fotogrāfijām un iespaidiem par bibliotekāres piedalīšanos grāmatu draugu ķēdē Rīgā 18. janvārī.

12. februārī bibliotēka sveica Senioru kopu „Noskaņa” 10. gadu jubilejā.

Kopš 5. februāra vienu reizi nedēļā tiekas seniori un papildina zināšanas informācijas tehnoloģiju apguvē un iegūto zināšanu nostiprināšanā.

Vairāk fotogrāfijas no šiem pasākumiem un citus notikumus,  ikviens var atrast portālā www.bibliotēka.lv, sameklējot Alsviķu bibliotēkas galerijas.

Uz tikšanos Alsviķu bibliotēkā!

Tagi: Pasākumi