Par literatūras izstādēm un pasākumiem aprīlī Alsviķu bibliotēkā

Pasākumi un izstādes Alsviķu bibliotēkā aprīlī

Literatūras izstādes:

  • dzejniekam Leonīdam Breikšam — 105
  • aktieriem Leonam Krivānam — 75,   Ievai Akurāterei — 55  
  •  rakstniekam Jaroslavam Hašekam — 130

 

Tematiskās izstādes

v  Zušu kauju atceres diena

v  Vispasaules veselības diena

Bibliotēku nedēļas ietvaros pasākumi:

  • 23. aprīlī pulksten 10 00- PII „Saulīte” audzēkņiem  „Grāmata un internets”,
  • 25. aprīlī   pulksten 17 00 skolēniem ” Bibliotēku nakts”,
  • Pieaugušie katru dienu darba laikā laipni aicināti bibliotēkā- noskaidro nezināmo darbā ar jaunajām informācijas tehnoloģijām.

 

Tagi: Izstādes, Pasākumi