Par literatūras izstādēm un pasākumiem Alsviķu bibliotēkā februāra mēnesī

Izstādes un pasākumi Alsviķu bibliotēkā februārī

Literatūras izstādes:

dzejniecēm Ārijai Elksnei85,  Martai Bārbalei 80,

 rakstniekiem Žilam Vernam 185, Ēvaldam Vilkam 90.

Tematiskās izstādes:

v  Meteņa un Pelnu dienu izdarības,

v  Valentīndiena- mīlestības diena.

Turpinās apmācības senioriem darbā ar jaunajām tehnoloģijām- otrdienās, trešdienās un ceturtdienās.

Tagi: pasākumi un izstādes