Alsviķu bibliotēkā jānvārī pasākumi un literatūras izstādes.

Pasākumi un izstādes Alsviķu bibliotēkā janvārī

Literatūras izstādes:

rakstniekiem -Ilzei Kalnārei95, Rūdolfam Blaumanim150,  Anitai    Liepai 85, Stendālam 230;

aktierim, dziedātājam Ivaram Kalniņam 65;

           dzejniekiem- Valdim Rūjam 85, Robertam Mūkam90;

         gleznotājam Jānim Selgam – 100.

Pasākumi:

9. janvārī atsākas senioru apmācības darbā ar jaunajām informācijas tehnoloģijām

30. janvārī- vecāku žūrijas noslēguma pasākums

Tagi: Izstādes, Pasākumi