Lasītāko grāmatu klāsts ir dažāds- katra lasītāja gaumei.

Oriģinālprozā (autors, izdevējs)

1.vieta Avotiņa Daina- Kad lausks cērt- Zvaigzne ABC- 12 balsis

2. vieta Gailīte Skaidrīte- Taureņa lidojums akmenī – Zvaigzne ABC – 11 balsis

3. vieta Kaldupe Skaidrīte – Deg pīlādži Kurzemes sniegos – Sol Vita- 10 balsis

 

Oriģināldzejā (autors, izdevējs)

1. vieta Apškrūma K.- Liepu un ozolu paēnā-Annele-15 balsis

2. vieta Laukmane M. – Nošalko gaiss- Jumava- 13 balsis

3.vieta Kokle Līviņa V. Ziedu karuselis- Vītola izdevn. – 12 balsis

 

Tulkotajā daiļliteratūrā (tulkotājs, izdevējs)

1. vieta Montefjore S. -Tiksimies zem mīlas koka-T_ Gunita Mežule, Kontinents-14

2. vieta Lekberga K. – Ledus princese- T- Dace Andžāne- Jumava- 12

3. vieta Dzonsone M. – Neprātīgā vasara_ T- Gunita Mežule, Kontinents- 8

 

Bērnu oriģinālliteratūrā (autors, izdevējs)

1.vieta Rungulis M. – Aste, ko luncināt- Zvaigzne ABC - 13

2. vieta Auseklis U. – Zīlītes pīlītes pūš- Zvaigzne ABC- 12

3. vieta Rūmnieks V.- Atnācēji- Zvaigzne ABC- 10

 

Tulkotajā bērnu literatūrā (tulkotājs, izdevējs)

1,2,3 vieta Grega dienasgrāmata1,2,3,4 grāmatas- T- Daina Ozoliņa Zvaigzne ABC- 12 balsis katrai

 

Dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrā (autors, izdevējs)

1.vieta Blaua L.- Jānis Paukštello: tintē , bet balts- Jumava- 10

2. vieta Kroders O. Mēģinu būt atklāts- Zvaigzne ABC- 7

3. vieta Puče A. – OZO: cilvēks uz ledus- Mediju nams- 6

 

Tulkotajā dokumentālajā un zinātniski populārajā literatūrā (tulkotājs, izdevējs)

1.vieta Mihaļevičs O. – Izvēlies veselību- T- Sintija Rimšele- Kontinents- 7

2. vieta Suvorovs V. – Uzvaras ēnā 11 T- Jānis Kalve- Dienas Grāmata- 6

3.vieta Maršals P. – pasaules astroloģijas vēsture- T- Paula Prauliņa- Dienas Grāmata- 5 balsis

 

Tagi: grāmatas