Šajā reizē īpaši tika uzaicināti seniori, kuri apguva pirmās iemaņas darbā ar jaunajām tehnoloģijām. Mīļi aicināti bija 17 seniori.

2011. un 2012. gada ziemas mēnešos apmācīti 17 seniori un 3 zemnieku saimniecību īpašnieki. Šoreiz uzaicināti bija Gunārs un Ruta Birznieki, Anna Rebane, Dace Rateniece, Ilga Petrikalne, Benita Ozoliņa, Aleksandrs Jaunslavietis, Dzidra Kreice, Lilita Muriņa, Broņislava Harjo, Rūtiņa Birziņa, Dzintra Smukule, Viktors Vaivods, Anita Rudzīte, Ilga Smetele, Kārlis Juhansons un Roberts Tukišs. Pārrunājām savus iespaidus par mācību laiku un kādas vēl palikušas neskaidrības un kā viens visi atzina, ka mācības jāturpina, jo pati dzīve to liek. Svarīgākais un patīkamākais bija 4 lietotu datoru izloze, kurus palīdzēja sarūpēt kultūras nama vadītāja Marina Ramane un Alsviķu , Zeltiņu , Ilzenes pārvalžu vadītājs Juris Griščenko. Laimīgie bija Kārlis Juhansons, Ilga Smetele, Lilita Muriņa un Broņislava Harjo.

Tagi: bibliotēkas dzimšanas diena