Par literatūras izstādēm Alsviķu bibliotēkā

Pasākumi un izstādes Alsviķu bibliotēkā oktobra mēnesī

Literatūras izstādes:

Dzejniekiem Eduardam Veidenbaumam145, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam125,  Andrejam Eglītim100;

Rakstniekiem Ingai Ābelei40, Maiklam Kraitonam 70, Akselam Muntem 155.

Tematiskās izstādes

Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena

Tagi: pasākumi un izstādes