Visi Alsviķu bibliotēkas čaklākie grāmatu eksperti balvā saņēma ekskursiju pa Alūksnes un Apes novadiem.

Balvā- ekskursija- par labu darbu

Alsviķu skolēni, par čaklu grāmatu vērtēšanu devās ekskursijā pa Alūksnes un Apes novadiem.

Ceļā devāmies agri no rīta, lai vairāk paspētu apskatīt un izbaudīt saulaino laiku. Mūs, ceļā pavadīja, tūrisma darba organizators Jānis Polis, kurš vienmēr zina atbildes uz visiem bērnu jautājumiem. Ceļojumu sākām ar Karvu. Apskatījām Karvas hidroelektrostaciju,  dzelzceļa staciju un noklausījāmies mūsu gida stāstījumu, kājām izgājām pa akmeņiem bruģēto ceļu un devāmies uz Jaunlaiceni- apskatījām parku muižas ēkas, estrādi un skaisti noformēto autobusu pieturu. Turpinājumā devāmies uz Veclaiceni-pabijām  Drusku pilskalnā, estrādē.

Tālāk mūsu ceļojums turpinājās pa Apes novadu- apmeklējām Grūbes hidroelektrostaciju, Raganu klintis, Sīkzaru priedi, Dzenīšu vītolu , Apes mototrasi, Gaujienā-  baronu Vulfu Gaujienas muižas ansambli, piemiņas akmeni dzejniekam Ojāram Vācietim, Livonijas ordeņa pilsdrupas, Baznīckalnu Gaujas upes krastā, Jāzepa Vītola muzeju „Anniņas” un tā apkārtni , nobaudījām garšīgo avota ūdeni, Trapenē- baronu Vulfu Trapenes muižu, izbraucām pa garāko lapegļu aleju Latvijā, pieminekli Ojāram Vācietim, pieminekli Linardam Laicenam, Mikužu saiešanas namu, Trapenes bibliotēku, Trapenes muzeju. Paldies Valijai Šlukumai par sirsnīgo sagaidīšanu un izjusto stāstījumu. Bibliotēkas darbiniecēm – Dzidrai Zariņai un Maijai Kalniņai par sirsnību.

Tālāk mūsu ceļš turpinājās atkal pa Alūksnes novadu – baudījām dabu Ilzenes pagastā un atpūtāmies pie Sloku ezera, kur varējām veldzēties ezerā- peldēties un iztukšojām piknika grozu, tālāk braucām uz Zeltiņiem- apskatījām pagasta centru, ūdenskritumu, kurš mums ļoti visiem patika un atkal baudījām visgaršīgāko avota ūdeni , priecājāmies par jaukajiem karuseļiem aiz bibliotēkas kā arī viesojāmies Zeltiņu bibliotēkā. Paldies Agitai Žīgurei par uzņemšanu.

Ceļojumu izbaudīja bērnu žūrijas eksperti - Monta, Vivita- Ruta, Linards Žibojedovi, Ērika Logina, Marta- Līva Ziņģe, Daina Lūse, Estere un Ingars Mukstiņi, Sanija un Solvija Ozoliņas, un Amanda- Ieva Kalniņa.

Paldies autobusa šoferim Uldim Vimbam, paldies Alsviķu , Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldes vadītājam Jurim Griščenko par atbalstu.

Tagi: bērnu žūrijas ekskursija