Pasākumi un izstādes Alsviķu bibliotēkā.

Pasākumi un izstādes Alsviķu bibliotēkā aprīlī

Literatūras izstādes:

Rakstniekiem - Andrejam Skailim  85 , Veltai Spārei 90 ,  Ilzei Indrānei 85;

Dzejniekiem-  Kornēlijai Apškrūmai 75 , Andrim Vējānam 85 ,

 Pēteram Brūverim 55;

Aktierim Uldim Pūcītim75.

 

Tematiskās izstādes:

v  Zušu kauju atceres diena

v  Vispasaules veselības diena-„ Augi tavai veselībai”

„Nāc , nākdama Lielā diena”

Bibliotēku nedēļas ietvaros individuālas apmācības darbā ar datoru, iepazīsim Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, bibliotēku portālu un citas iespējas internetā.

 

Tagi: Izstādes, Pasākumi