Alsviķu bibliotēkas grāmatu eksperti brauc ekskursijā pa kultūrvēsturiskajiem objektiem Alsviķu pagastā.

 

Pēc labi paveikta darba – ekskursija.

 

Alsviķu skolēni, kuri cītīgi lasīja bērnu žūrijas kolekcijā ietvertās grāmatas,  devās ekskursijā pa Alsviķu pagastu. Ceļā devāmies agri no rīta, lai varētu apskatīt visas pagasta teritorijā esošās kultūrvēsturiskās un ievērojamās vietas. Diena nebija ne karsta, nedz arī lietus mums traucēja – saudzēja.

Ekskursijas maršruts bija sekojošs: Alsviķi – Seno Atzeles lielceļu krustojums pie Senpils – Izstāžu namiņš Senpilī – Spidzenieku pilskalns – Vizikoku Acu avotiņš – Bormaņu dižliepas (abas resnākas par 4 m), Nēķenes muiža un dižliepu grupa – Ambrozu dižozols (5,80 m) – Ambrozu senkapi – Velna raga akmens pie Alsviķu-Annas-Kalncempju pagasta sadures punkta-Dižakmens pie Nesaules ezera-Indzera ezera pussala ar Alsviķu baroneses vasarnīcas drupām-Buliņu pusmuiža ar akmens bruģa ceļu-Kokužakalns ar baroneses (lielmātes) ceļu un Tūjas dižakmeni (apkārtmērs-13 m), Tūjas muiža ar spirta brūža drupām.

            Ar autobusu braucām pa lielceļu, bet līdz katram apskatāmajam objektam gājām kājām un katrs varēja pārvietoties kā vēlējās skrienot, ejot ātrā solī vai lēnām. Ekskursijā līdzi aicinājām zinošu stāstītāju vēsturnieku Alsviķu pagasta tūrisma darba organizatoru Jāni Poli. Viņš mums par katru apskatāmo objektu visu sīki pastāstīja, kas piesaistīja bērnu uzmanību un patīkami un izzinoši pavadījām šo dienu.

            Kaut arī visi šie bērni ir alsviķieši, bet šajos objektos bija pirmo reizi. Sevišķi labas atmiņas palika par Spidzenieku pilskalnu, izstāžu namiņu Senpilī, Velna raga akmeni, dižkokiem, dižakmeņiem un Indzera pussalu. Indzera ezerā varējām arī peldēt un pēc tam ieturējām pusdienas.

            Apskatījām tikai Strautiņu pusi, visi jutāmies saguruši un Alsviķu pusi nolēmām apskatīt nākošajā vasarā, jo arī šogad visi lasīsim jauno bērnu žūrijas kolekciju.

Izsecinājām, ka nevajag braukt tālu arī savās mājās maz pazīstam ļoti nozīmīgas un skaistas vietas, ir ko redzēt un uzzināt. Daudzi bērni teica, ka par  redzēto stāstīs saviem vecākiem un ieteiks arī viņiem apskatīt tik skaisto, ar vēsturiskiem objektiem bagāto, savu pagastu.

            Paldies par šo jauko ceļojumu autobusa šoferim Uldim Vimbam, mūsu ceļojuma gidam Jānim Polim, Solveigai Selgai par jauko uzņemšanu , pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Griščenko.

            Paldies visiem bērnu žūrijas ekspertiem- Agnesei Stradiņai, Martai Ziņģei, Solvijai un Sanijai Ozoliņām, Esterei un  Ingaram Mukstiņiem, Amandai Kalniņai, Ērikai Loginai, Dainai Lūsei, Edgaram Orlovam, Sonorai Ludekai.

Paldies par darbu grāmatu ekspertiem , kuri dažādu apstākļu pēc nevarēja piedalīties ekskursijā- Samantai Andiņai, Montai, Vivitai, Linardam Žibojedoviem, Līvai Briedei, Justīnei Stūrei, Klāvam Klīdzējam, Annai Vasiļjevai un Kristīnei Kokarevičai.

Paldies par darbu bērnu žūrijā PII „Saulīte ” audzinātājai Initai Gailītei un 12 lielās grupas audzēkņiem.

Tiekamies jaunajā bērnu žūrijā! Lai mums visiem viss izdodas!

 

           

Tagi: ekspertu ekskursija