Pasākumi, literārās un tematiskās izstādes maija mēnesī Alsviķu bibliotēkā

Alsviķu bibliotēkā pasākumi maijā

Literatūras izstādes ciklā „Mēneša jubilāri”

v     dzejniecei, prozaiķei, tulkotājai Dagnijai Dreikai — 60 

v     dzejniekam Alfrēdam Krūklim — 90

v     dzejniecei un rakstniecei Laimdotai Sēlei — 60

v     trimdas rakstniekam Nikolajm Kalniņam — 100

v     dzejniecei Vizmai Belševicai — 80

Tematiskās izstādes

v     LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki

v     LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

v     Eiropas diena

v     Mātes diena un Starptautiskā ģimeņu diena

Tagi: Izstādes, Pasākumi