Par pasākumiem bibliotēku nedēļas ietvaros un izstādēm aprīlī Alsviķu bibliotēkā

Pasākumi aprīlī Alsviķu bibliotēkā

Literatūras izstādes:

  • Trimdas rakstniekam Jānim Veselim — 115
  • Rakstniekam Ernestam Birzniekam-Upītim — 140
  • Rakstniekam Jānim Ezeriņam — 120
  • Angļu rakstniecei Šarlotei Brontē — 195
  • Dzejniecei, publicistei Andai Līcei — 70

 

Tematiskās izstādes:

v     Zušu kauju atceres diena

v     Vispasaules veselības diena

v     „Sagaidīsim Lieldieniņas”

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros:

  • ·        Iepazīsim bibliotēku elektronisko kopkatalogu un bibliotēku portālu
  • ·        PII „Saulīte” pirmskolas audzēkņi turpinās apgūt e-kursu „Mans draugs dators”

 

 

Tagi: Izstādes, Pasākumi