Literārās un tematiskās izstādes Alsviķu bibliotēkā

Pasākumi martā Alsviķu bibliotēkā

Literatūras izstādes:

Rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem— 90

Dzejniecei Amandai Aizpurietei — 55

Tematiskās izstādes

v      Pulkveža O. Kalpaka piemiņas dienai

v     Komunistiskā terora upuru piemiņas diena

v     Teātra diena

Mācības darbā ar datoru un internetu iesācējiem no pl. 9 00 – 13 00 darba dienās