Par pasākumiem un izstādēm Alsviķu bibliotēkā februāra mēnesī. Īpaši aicināti pensijas vecuma Alsviķu iedzīvotāji apgūt jaunās informācijas tehnoloģijas un pielietot savā ikdienā.

Pasākumi februārī Alsviķu bibliotēkā

Literatūras izstādes:

  • .trimdas rakstniekam Gunaram Janovskim — 95
  • .rakstniekam Andrievam Niedram — 140
  • .rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam — 70
  • .rakstniekam Andrim Jakubānam — 70

Tematiskās izstādes:

v     Meteņa un Pelnu dienu izdarības

v     Valentīndiena- mīlestības diena

 

Pasākumi:

Radošā pasākuma par drošību internetā manā bibliotēkā 2011 cikla ietvaros „Internets – tā nav spēle. Tā ir Tava Dzīve!”:

  • E – kurss „Datoru un interneta pamatprasmju apguve” iesācējiem darbā ar datoru no 31. janvāra pl. 9 00 – 11 00 katru darba dienu. Aicināti piedalīties pensijas vecuma interesenti. Mācīsimies 2- 3 nedēļas, kamēr apgūsim pamatprasmes darbā ar datoru.
  • 23. februārī pl. 10 00  e- kurss bērniem „Mans draugs dators”. Aicināti PII „Saulīte” audzēkņi un audzinātājas. Apskatīsim ko piedāvā jaunās tehnoloģijas mazajiem lasītājiem un bibliotēkas lietotājiem.
  • 24. februārī pl. 17 00 Skolēniem  „Es  un mans internets”.

 

Tagi: Pasākumi