6.novembrī tikšanās ar rakstnieku Otto Ozolu. Tikšanās vieta-Alojas Ausekļa vidusskola.

Tikšanos organizē Alojas pilsētas bibliotēka ar VKKF finansiālu atbalstu projektā "Literārās sarunas ar jauniešiem Alojā"