Dienā , kad bibliotēkā nav elektrība.

Čaklākie lasītāji kopā ar bibliotekāri 2015.gada nogalē , 29.decembrī, dodas pie meža zvēriņiem un izgrezno eglīti mežā ar dažādiem kārumiem