16. novembrī Aizkraukles pilsētas bibliotēkas zālē notika Lāčplēša dienai un Latvijas dibināšanas gadadienai veltīts pasākums " No zobena saule lēca.."

16. novembrī bibliotēkas zālē notika Lāčplēša dienai un Latvijas dibināšanas gadadienai veltīts pasākums „No zobena saule lēca…” Pasākumu apmeklēja Aizkraukles sākumskolas 5. klašu skolēni. Bērni bija sagatavojuši dzejoļu kompozīcijas par Latviju, kā arī skanēja Latvijai veltītas dziesmas skolas ansambļa izpildījumā. Pasākuma gaitā varējām vērtēt skolēnu zināšanas, atbildot uz jautājumiem par Latvijas valsts vēsturi un simboliku. Aktīvākie dalībnieki saņēma balviņas ar Latvijas simboliku.

Tagi: Lāčplēša diena, Latvijas dibināšanas gadadiena