Aglonas novada centrālā bibliotēka aicina no 1.X – 30. XI 5. – 12. klases skolēnus piedalīties konkursā „ Manas senās dzimtas mājas ”

●Vai esi iedomājies, cik ļoti mēs visi esam saistīti ar savām atmiņām, stāstiem, pieredzēto, vēstulēm un fotogrāfijām? Atmiņas – tas viss ir mūsu dzīvais mantojums, katram no mums ir mājas, kur sirds jūtas vislabāk, parasti tās ir dzimtas mājas, tā vieta, kur tu esi dzimis un audzis.

 

 ● Iztaujājiet savus vecākus, vecvecākus par savu dzimtu, par dzimtas mājām, par seniem tā laika notikumiem, pāršķirstiet vecos ģimenes albūmus, varbūt ieraudzīsiet Ulmaņlaiku ieliņas, mājas, senus tā laika notikumus...

 

 ●Jūsu stāstam jābalstās uz faktiem un materiāliem, ko savāksiet par savu dzimtu( kurā vietā atrodas dzimtas mājas, kuros gados tā celta, kas dzīvoja šinī mājā, ar ko nodarbojās mājinieki utt.), pievienojiet savam stāstam fotogrāfijas (ar vecāku atļauju), kurās redzama jūsu dzimtas māja, dzimtas locekļi, īpaši notikumi, tā laika darbi un sadzīve, varat pievienot savus zīmējumus.

 

 ●Visi darbu autori tiks sumināti, bet noteiksim arī trīs labāko darbu autorus, kuri saņems sponsoru balvas.

 

 ●Konkursa dalībnieku darbi, iesniegtie materiāli tiks saglabāti bibliotēkas novadpētniecības arhīvā, būs redzami decembrī izstādē.

 

 ●Darbojieties, pētiet, izziniet, rakstiet, lai kopīgi varam sajust to, ka neesam kā norauta lapa, kuru vējš var dzenāt šurpu turpu, bet gan kā koks ar dziļām, stiprām saknēm.

 

●Konkursa darbu iesniegšana: 1.- 30. novembris. Konkursa noslēguma pasākums – decembrī Aglonas novada centrālajā bibliotēkā.

Ziņu sagatavoja:
Dzintra Savitska, Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja.

Tagi: Novadpētniecība, Konkursi