Šogad Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” rīkotajā projektu konkursā piedalījās arī Aglonas novada centrālā bibliotēka, iegūstot pozitīvu vērtējumu un iespēju daļēji īstenot projektu Aglonas novada centrālās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana efektīvākai bibliotēkas lietotāju apkalpošanai”.

 Realizējot šo projektu, ir labiekārtota bibliotēkas apkārtne. Ir uzlabota bibliotēkas pakalpojuma kvalitāte, jo bibliotēkas lietotāji var saņemt bezvadu interneta pakalpojumu ērtāk un pieejamāk – par projektā piešķirto naudu ir uzstādīti divi soliņi, pašu spēkiem ir veikti vides labiekārtošanas darbi:sakopti jau esošie apstādījumi, bibliotēkas darbiniece Aija Daukšte ir izveidojusi jaunu floristikas darbu „ Grāmatu tārpiņš”. Tas ir sveiciens visiem jaunajā mācību gadā!

 No projekta īstenošanas guvušas labumu visas iedzīvotāju grupas, pirmkārt jau visi bibliotēkas lietotāji, kuriem ir ērtāka vide, lai izmantotu Wi-Fi, bērni, kuriem ir interesanti apskatīt jauno floristikas darbu, vecākās paaudzes cilvēki, kuri var ērti atpūsties pie bibliotēkas, palasīt presi. Ceram, ka labiekārtotā apkārtne sekmēs bibliotēkas apmeklētību, jo tā kļuvusi ērtāka bibliotēkas lietotājiem kā atpūtas un informācija gūšanas vieta. Projekta īstenošanas rezultātā Aglona kļuvusi pievilcīgāka un ērtāka arī tūristiem un viesiem.

     Lai mums visiem kopā skaists, ražīgs rudens, neskumsim par saulaino, aizgājušo vasaru, bet dzīvosim šodien – tik krāsainajā, dzestrajā rudenī!

Tagi: Projekti