Abonementā


 • Izstāde  “Kā  rīta un vakara  zvaigzne…” 

Aktrisei, dzejniecei Birutai Skujeniecei — 130 (1888–1931)

 • Izstāde  "Kaut visiem labiem cilvēkiem labi klātos!" 

Rakstniekam Vilim Veldrem — 110 (1908–1940)

 • Izstāde    “Ticiet tikai darbiem – saviem un citu”

Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam — 190 (1828–1910)

 

Lasītavā

 

 • Izstāde  no cikla “Iepazīsim vairāk savu Latviju! Vidzeme”
 • Septembris - mēnesis Dzejai

 

Bērnu literatūras nodaļā


 • Izstāde  “Skaistākās tās puķes šķiet,

                    Kuras pirmā skolas dienā

                    Skolas bērniem rokās zied!”  /I. Driķe/

 1. septembris – Zinību diena. Radoši pasākumi bibliotēkā

 

 • Izstāde    “Es esmu tēva mīlestība, 
                 Tēva cerība,
                 Tēva spēka avots!   /Zane Sāviča/

9. septembris - Tēvu diena

 • Izstāde           “Miķeļam gaili kāvu

                             Deviņiem cekuliem,

                             Lai tas man jaunu gadu

                             Rudzus, miežus audzināja”   /L.t.dz./


29. septembris – Miķeļdiena

Tradīcijas, godi, u.c. pasākumi