Abonementā

  • Izstāde  “Mans mūžs – kā puķe”

Aktrisei Verai Singajevskai - 95 (1923-2014)

  • Izstāde  “Minūtēm ritot” 

Rakstniekam Jānim Mauliņam - 85 (1933-2009)

  • Izstāde  “Ieguldījums bibliogrāfijā 19. gs. sākumā” 

Baltvācu vēsturniekam, latviešu literatūras bibliogrāfam

Kārlim Eduardam Napjerskim - 225 (1793-1864) 

  • Izstāde “No kurienes mēs nākam? Kas mēs esam? Kurp mēs ejam?” 

Franču gleznotājam Polam Gogēnam - 170 (1848-1903)

  • Izstāde  “Visbaigākais, brāļi, ir laiks. Laiks.”

Vācu rakstniekam Ēriham Marijam Remarkam - 120 (1898-1970)

 

Lasītavā

 

  • Izstāde  no cikla “Iepazīsim vairāk savu Latviju! Kurzeme”

 

Bērnu literatūras nodaļā


  • Izstāde

              “Sanāciet, Jāņa bērni,

                Sagaidiet Jāņa dienu,

                Jāņa diena lepni nāca,

                Ugunīs vizēdama”

 

Izzinoša literatūra par Līgo svētkiem - tradīcijas, godi