Abonementā


  • Izstāde  “Sava ceļa gājējs”

Rakstniekam Erikam Ādamsonam — 110 (1907–1946)

  • Izstāde  “Tāli laiki šūpo dienu bijušo…” 

Dzejniecei Zinaīdai Lazdai (īst. v. Zinaīda Zelma Šreibere) — 125 (1902–1957)

  • Izstāde “Meistarības virsotnēs” 

Operdziedātājai Elfrīdai Pakulei — 105 (1912–1991) 

  • Izstāde  “Noskaņas un motīvi”

Gleznotājam, mākslas zinātniekam Romim Bēmam — 90 (1927–1993)


Lasītavā

 

  • Izstāde  

             “Īsa, īsa Jāņu nakts

               Par visām naksniņām:

               Te satumsa, te uzausa,

               Te saulīte gabalā”

Izzinoša literatūra par Līgo svētkiem - tradīcijas, godi

  • Izstāde    

             “Vēl viss tev priekšā šajā pasaulē,
               Vēl varavīksni turi savā plaukstā!”

Apsveikumi absolventiem- dzeja, atziņas, aforismi

 

Bērnu literatūras nodaļā


  • Izstāde  “Lasi un vērtē!”

Bērnu Žūrijas jaunās kolekcijas grāmatu izstāde.

Iespēja sākt dalību lasīšanas maratonā!