Abonementā

 

  • Izstāde  “Zeme dzīvo” 

Rakstniekam Alfredam Dziļumam — 110 (1907–1976) 

  • Izstāde “Sakami vārdi un šādi tādi grabaži”

Dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam — 185 (1832–1864)

  • Izstāde  “Tie, kas vēl reibst no dzejām…”

Dzejniecei Rūtai Skujiņai — 110 (1907–1964)

  • Izstāde  “Nelūdziet vieglāku dzīvi. Lūdziet sev lielāku izturību”

ASV trīsdesmit piektajam prezidentam Džonam Kenedijam — 100 (1917–1963)

 

Lasītavā

 

  • Izstāde   

       “Dievs, svētī Latviju:
        Zemi, cilvēkus, valodu,
        Dziesmu un ticību…”   /Velta Toma/ 

1. maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

9. maijs – Eiropas diena

 

Bērnu literatūras nodaļā

 

  • Izstāde 

    “Tev paldies, māt, par visu doto –
      Par prieku, sāpi apskaidroto…” /A.Eglītis/

8. maijs – Mātes diena

  • ĀMMS bērnu darbu izstāde
Tagi: Izstādes