Abonementā


  • Izstāde  Misiņa bibliotēka  ir grāmatās pārvērsta un plauktos noguldīta tauta” 

Bibliotekāram, bibliogrāfam, bibliofilam Jānim Misiņam — 155 (1862–1945)

  • Izstāde  “Latviešu tautas un kultūras patriots”

 Pedagogam, sabiedriskajam darbiniekam, publicistam, valodniekam

Atim  Kronvaldam  — 180 (1837–1875)

  • Izstāde  “Divpadsmit cerības”

Rakstniecei Ilzei Indrānei (īst. v. Undīna Jātniece) — 90 (1927)

  • Izstāde   “Es pasauli pieņemu, kāda tā ir”   

Rakstniekam Andrejam Skailim (īst. v. Andrejs Vite) — 90 (1927–2012)


Lasītavā

  • Izstāde    “Lielāsdienas rītiņā

                      Agri gāju šūpoties,

                      Lai redzēju koku galos

                      Zelta sauli margojam”

16. – 17. aprīlis – Lieldienas

Tradīcijas, godi

  • 17. – 23. aprīlis – Bibliotēku nedēļa

Vadmotīvs  – “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”

 

Bērnu literatūras nodaļā

 

  • 2. aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmatu diena  - “Augt ar grāmatu!”

 

Tagi: Izstādes