Aprīlis bibliotēkās ir rosīgs mēnesis - no 20. līdz 26.aprīlim notiek Latvijas Bibliotēku nedēļa ar vadmotīvu "Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.

23.aprīlī tiek atzīmēta Starptautiskā Grāmatu diena.


Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, novērtējot grāmatas un to lasīšanu, 1996. gada 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Arī Latvijā ir nostiprinājusies tradīcija 23. aprīlī - Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā - dāvināt rozes un grāmatas. Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur līdz pat mūsdienām tiek pieminēta leģenda par Svēto Juri, kas cīnījās ar tumsonību un māņticību, izglāba no pūķa princesi. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze.

Aktivitātes Ādažu bibliotēkā:

  • Jaunieguvumu izstāde un apskats
  • Izstāde „Literārais mantojums. Raiņa un Aspazijas gads
  • Konsultācijas un informācija:

 -Par bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm – News.lv, Letonika.lv, filmas.lv, NAIS;

- Par elektroniskā grāmatu kopkataloga lietošanas iespējām - http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx       

  • Multfilmu pēcpusdiena kopā ar www.filmas.lv
  • „Aizmāršīgo lasītāju dienas bibliotēkā”  - aicinām nodot grāmatas un iespieddarbus, kas dažādu iemeslu dēļ pie lasītājiem „aizkavējušies” un tāpēc nav pieejami citiem!
  • Grāmatu maiņas punkts - ,,Lasītājs Lasītājam” 
  • Lielu paldies sakām visiem lasītājiem, kuri papildināja bibliotēkas fondu ar grāmatu dāvinājumiem!

IESKATIES!

  • Ādažu novada bibliotēkas lietotājiem ir iespēja sekot līdzi bibliotēkas ziņām portālā https://www.biblioteka.lv