No 23. līdz 27.martam Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā.

E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week 2015 ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas. Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstības veicināšanai, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidojot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora un NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām.

Šajā nedēļā Ādažu bibliotēka aicina ikvienu interesentu apgūt un pilnveidot IKT zināšanas par informācijas meklēšanu, programmu izmantošanu, bibliotēku elektroniskiem katalogiem, abonēto datubāzu izmantošanu, u.c. Nedēļas laikā norisināsies konkurss un citas aktivitātes, kā arī notiks tiešraide par darba iespējām un karjeras diena skolu jauniešiem.

 

  23. – 27. marts - „Mūsu E-prasmes - izmanto aktīvi e-katalogu BIS ALISE!”

  •  Konsultācijas un informācija iedzīvotājiem par interneta iespējām un  e-pakalpojumiem;
  •  Konkurss  informācijas meklēšanā „BIS ALISE” e- kataloga mobilajā versijā.
  • 24. marts -  Iespējas un aktualitātes darba tirgū

 Tiešraide par jauniešu iespējām uzrunāt potenciālos darba devējus 2015.gada 24.martā (no  plkst. 15:00 – 16:00)Semināra dalībnieki uzzinās, kādas prasmes ir nepieciešamas mūsdienu darba tirgū un kādas būs aktuālas nākotnē. Kuras profesijas ir pieprasītas? Tiks uzklausīti arī dalībnieku viedokļi. Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar interneta vietni "YouRock", kurā jaunieši daudzveidīgi var sevi prezentēt potenciālajiem darba devējiem, savukārt darba devēji sameklēt potenciālos darba ņēmējus. 

  • 25 .marts -   Swedbank skolu programma 10.un 11. klašu skolēniem "Drošība e-vidē”

Swedbank  pārstāvju programmā izglītojoša rakstura mācību stunda  ar mērķi veidot jauniešu izpratni par naudas lietām - dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, praktisku piemēru un situāciju analīze, mācību stunda par drošību e-vidē.

  • 23. - 27.marts -   "Laiks būt mobilam"
  • E-prasmju nedēļas laikā Get Online Week 2015 ietvaros darbosies digitālais skaitītājs-aptauja, kas ļaus uzskaitīt visus E-prasmju nedēļas dalībniekus un attēlot kopējo skaitu tiešsaistes režīmā. Skaitītājs sāks oficiāli darboties 23.03.2015. plkst. 00.00 un tiks slēgts 29.03.2015. plkst. 23:59. Latvija līdz šim ir bijusi viena no aktīvākajām Eiropas E-prasmju nedēļas dalībvalstīm. Lai arī 2015. gadā Latvija būtu visaktīvākā, aicinām katru, kas piedalās e-prasmju nedēļas aktivitātēs, saskaitīties!
  • Vairāk par programmu var uzzināt www.e-prasmes.lv   

Ziņu sagatavoja:

Ādažu novada bibliotēka

Tagi: E-prasmes