Ādažu novada bibliotēka jau desmito gadu piedalījās VKFK programmas lasīšanas veicināšanas projektā ,, Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija – 2013” , un tās dalībnieki godam paveikuši savu ekspertu darbu - lielais lasīšanas maratons ir noslēdzies!

Šogad Bērnu un jauniešu žūrijā piedalījās vēl vairāk ekspertu nekā iepriekšējā gadā: 143 (!) dalībnieku (2012.gadā 98 lasīšanas eksperti). Visaktīvāko interesi  izrādīja 1.-4. klašu lasītāji, to skaitā  Ādažu vidusskolas  5 sākumskolas klases, kur grāmatas lasīja visi kopīgi. Tās bija: 2.g - kl. audzin. D.Kundziņa, 2.b - kl.audzin. D. Lenāne, 2.c – kl. audzin. L. Klēvere, 2.e – kl. audzin. A.Rubene, 3.e – kl. audzin.  D.Berga-Berķe. Sākot no pašiem mazākajiem 1. klases lasītājiem līdz 12.klasei, katrai vecuma grupai bija jāizlasa 6 grāmatas un tās jānovērtē. Izlasīto grāmatu un anketu aizpildīšana tika veikta elektroniski, kas  mazajiem lasītājiem bija interesantāk.

      Īpaši priecē, ka daļa skolēnu žūrijā piedalās trešo un ceturto gadu, un ilgāk. Jau otro gadu piedalīties bija aicināti arī vecāki, izlasīt un vērtēt sev paredzētās grāmatas, bet nebija lielas  atsaucības.  Būtu jauki, ja arī vecāki būtu tikpat aktīvi kā mazie lasītāji- eksperti!

    Šogad par paveikto visi lasīšanas eksperti balvās saņēma krāsainas pildspalvas ar uzrakstu Bērnu Žūrija.Uz kopīgu sanākšanu visus dalībniekus aicināsim martā, bet-tas lai paliek mazs noslēpums...

       Rīgā „ Lielie lasīšanas svētki” -  Bērnu un jauniešu žūrijas pasākums notiks Ķīpsalā   1. martā, izstāžu centra balkonā no 12.00-14.00, kuru apmeklēt ir aicināts ikviens dalībnieks.

       Turpināsim iesākto arī citu gadu, jo - lasīšana ir fitness smadzenēm! Bērnu žūrija gadu gaitā ir pierādījusi, ka skolēni grib domāt, tātad-grib lasīt!

 

Ziņu sagatavoja:
Ādažu novada bibliotēka

Tagi: Bērnu Žūrija - 2013