Latvijā ir milzum daudz leģendām un teiksmām apvītu vietu, ko ir vērts aplūkot...

Ir daudz dižvietu, kur rodas stāsti par Latviju.

Trejdeviņi Latvijas brīnumi.

Apceļosim un iepazīsim vairāk mūsu Latviju!

Bibliotēkā skatāma izstāde par tūrisma iespējām Latvijā.