Eksāmenu laiks klāt un absolventiem jādomā par mācību turpināšanu...

Bibliotēkā skatāmi informatīvi materiāli par studiju iespējām.