Šogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir ,,Mantojuma sardzē", tāpēc aktivitātes galvenokārt veltītas kultūrvēsturisko bagātību saglabāšanai un izmantošanas iespējām. Ādažu novada bibliotēkā 22. aprīlī ar vairākām izstādēm tika atklāta Latvijas Bibliotēku nedēļa:
  • Izstādē „Literārais mantojums -Grāmatas ar gadsimtu elpu" varēja nedaudz ielūkoties bibliotēkas krājuma senākajos izdevumos, skatīt senos iespieddarbus
  • Ikviens varēja skatīt arī jaunieguvumu izstādi-gan lasītāju dāvinājumus, gan bibliotēkas jaunāko iepirkto literatūru
  • Pierīgas bibliotēkas saņēma dāvinājumu no LNB saskaņā ar programmu ,,Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" - 77 jaunus iespieddarbus-gan daiļliteratūru, gan izzinošus izdevumus par dažādām tēmām(vēsture, biogrāfijas, vārdnīcas, u.c.)
  • Piedāvājām mūsu bibliotēkas apmeklētājiem:

-  individuālās konsultācijas „Internets ērtākai un lētākai dzīvei" - elektroniskie resursi internetā (datu bāzes, e-katalogs, i-bankas pakalpojumi)

-  2013. gada periodikas izdevumus (6 nosaukumu laikrakstus un 32 nosaukumu žurnālus)

Daļa izdevumu ir digitalizēti un pieejami internetā, izdevumi ar arhīviem atrodami Lursoft Laikrakstu bibliotēkā (news.lv) vai pašu izdevumu portālos

  • Jau otro gadu bibliotēkās tiek rīkota  Zibakcija  ,,Lasīsim kopā!". Šogad pirmo reizi 25. aprīlī Ādažu novada bibliotēka no plkst. 14.00 - 14.15 piedalījās  „Zibakcijā" , kuras laikā mazie lasītāji tika aicināti doties ārā palasīt savu paņemto grāmatu no bibliotēkas. Akcijas mērķis tā publicēt savu bibliotēku un piesaistīt jaunus lasītājus. Šoreiz mūs visus palutināja pavasara saule un deva jauku brīdi pabūt kopā katram ar sev mīļu grāmatu.
  • Lielu PALDIES sakām saviem lasītājiem, kuri papildināja bibliotēkas fondu ar dāvinājumiem:

P. Siliņai, K. Ērglei, K. Lazdiņai, I. Celmiņai, K. Dreimanim., A. Birziņai, R. Libertei, A. Steberklei, I. Staškevičai, I. Laubenbahai, Kubuliņu un Rudzīšu ģimenēm, un daudziem citiem!

 

  • ATGĀDINĀM

Bibliotēkā turpinās darbs Pierīgas novada bibliotēku kopkatalogā BIS ALISE, rekataloģizējot un papildinot ar jaunizdevumiem bibliotēkas krājumus, kā arī tiek turpināta bibliotēkas lietotāju elektroniskā uzskaite. Lasītājiem būs iespējams iegūt savu lietotāja vārdu un paroli, lai varētu e-katalogā veikt grāmatu pasūtīšanu, rezervēšanu un termiņa pagarināšanu attālināti no bibliotēkas. Šobrīd e-katalogu ir iespējams izmantot uzziņām par nepieciešamo literatūru. Kataloga adrese: http://www.salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx  

Ziņu sagatavoja:
Ādažu novada bibliotēka

Tagi: mantojums, Zibakcija, Nedēļa