Mākslinieka Gunāra Kļavas lielā pieredze stājgrafikā un grāmatu ilustrācijās zināmā mērā ietekmējusi arī glezniecības manieri, radot viņam vien raksturīgo rokrakstu un stilu.Darbos atspoguļojas arī mākslinieka literārā pieredze, kā arī erudīcija vēsturē, ģeogrāfijā, mūzikā.

Gleznotājam, grafiķim, grāmatu ilustratoram, mākslas zinātniekam Gunāram Kļavam aprit 80. gadskārta(1933-1989)