Viņš cerēja kādreiz par to visu uzrakstīt...

Tā būtu grāmata par Baigo gadu Latvijā, par īstenību padomijas cietumos un lēģeros, par latviešu tautas traģisko likteni kara un okupācijas apstākļos, uzrakstīt par to visu jau vēsturiskā, distancētā skatījumā.

 

 

(..) Ar savu traģisko likteni, ar ticību labā mūžīgumam, ar mīlestību uz tēvzemi, ar savas patriotiskās dzejas virsotnēm Leonīds Breikšs latviešu tautā kļuvis par vienu no Trešās atmodas simboliem.

Dzejniekam Leonīdam Breikšam aprit 105. gadskārta (1908-1942)

Bibliotēkā skatāma autora darbu izstāde.