Kolīna Makkalova (Coleen McCullough, dz. 1937) latviešu lasītājiem jau ir pazīstama kā grāmatu “Dziedoņi ērkšķu krūmā”, “Tims”, “Pieskāriens”, “Nepiedienīgā apmātība”, “Rēgs” un “Pirmais vīrs Romā” autore. “Zāles vainags” ir otrais romāns “Romas valdnieku” grāmatu sērijā, kurā autore ar apskaužamu precizitāti aprakstījusi intrigas, kaislības un nodevības, kā arī kara taktiku un varaskāri, kas izveidoja un iznīcināja vienu no vēstures varenākajām impērijām – Seno Romu. Visā Rietumu pasaulē lielas valstis ir kritušas un to valdnieki sabradāti zem Romas neapturamo leģionu kājām. Bet laikmetā, kurā valda spožs triumfs un barbariska cietsirdība, iekšēji nemieri apdraud varenās Republikas stabilitāti un saglabāšanos. Suminātais Gajs Marijs, Ģermānijas un Numīdijas uzvarētājs, kuru moka gadu nasta un slimības, ilgojas pēc tā, ko praviete viņam pareģojusi pirms daudziem gadiem: pēc vēl nepieredzēta septītā Romas konsulāta. Šī balva ir iegūstama tikai ar viltu un asinīm, un Marijam jāstājas pretī jaunai slepkavotāju, varas tīkotāju un Senāta intrigu vērpēju paaudzei, kā arī jānonāk sadursmē ar godkārīgo un iekšēju pretrunu plosīto Lūciju Kornēliju Sullu, kas reiz bija Marija uzticamākais cilvēks un labā roka, bet tagad kļuvis par viņa bīstamāko sāncensi.
No angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga.

Tagi: Makkalova, vainags, valdnieki