Dziesma par ledu un uguni.
Trešās grāmatas pirmā daļa- "Tērauds un sniegs". Viens no pieciem pretendentiem uz troni ir gājis bojā, taču kari turpinās. Sabiedrotie apvienojas un šķiras, tikai Džofrejs vēl arvien sēž Dzelzs tronī un turpina valdīt pār septiņām valstībām...
"Dziesma par ledu un uguni" ieved neprātīgi pārbagātas fantāzijas pasaulē. Autors, par pamatu ņemot Sarkanās un Baltās rozes karus vēlīno viduslaiku Anglijā, ir radījis pats savu valstību - tik dzīvu, bagātu, valdzinošu un vienlaikus baisu, ka tā apbūrusi visu mūsdienu pasauli.

Tagi: vētra, Mārtins, zobens, Džofrejs