Plašākais un nozīmīgākais Kārļa  Ieviņa devums ir proza – romāni («Guntis un Daila», «Sievietes meklēšana» , «Putras Dauķis», u.c.) K. Ieviņa prozā ir savdabīgs reālisma un romantisma savijums. Viņa darbu galvenā tēma – cilvēka dabiskuma saglabāšana, garīgi bagātas individualitātes izkopšana.

Nozīmīgs ir K. Ieviņa devums novelistikā, veidojot psiholoģiski dziļus cilvēku likteņu zīmējumus («Asiņainā nauda», «Māsas», «Lieldienas zemnīcā»,u.c.)

K. Ieviņš rakstījis arī lugas – «Putras Dauķa precības» (grāmatā un teātrī 1927), «Māte un meitas» (1928), «Mēnestiņš un Olga» (1932), «Nevaldāmā meitene» (1933).

Zviedrijā K. Ieviņš pievērsies arī glezniecībai un vijoļu būvei.

Kārlim Ieviņam aprit 125. gadskārta - bibliotēkā skatāma autora darbu izstāde.